Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-112CHOR Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, I rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Po zakończeniu nauki tego przedmiotu student powinien mieć podstawową wiedzę na temat reaktywności, metod otrzymywania i aktywności biologicznej wybranych klas związków organicznych.

Pełny opis:

Alkany; substytucja wolnorodnikowa; stereochemia i stereoizomery; alkeny - struktura, otrzymywanie i reaktywność; aromatyczność; podstawienie elektrofilowe; chlorki alkilowe; podstawienie nukleofilowe; alkohole - otrzymanie i reakcje; etery; kwasy karboksylowe; aldehydy i ketony; aminy - otrzymywanie i właściwości fizyczne.

Literatura:

I. McMurry, Chemia organiczna, PWN 2000

R. T. Morrison RN Boyd, Chemia organiczna, PWN 1998

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu cyklu wykładów student powinien posiadać podstawowa wiedzę o reaktywności związków organicznych, powinien rozumieć zależności pomiędzy budową, a reaktywnością molekuł organicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub w przypadku nieobecności egzamin poprawkowy. Egzamin ma formę pytań otwartych i testowych. Zaliczenie uzyskuje się po zdobyciu powyżej 60% punktów. Nieobecności nie są penalizowane.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wolska
Prowadzący grup: Joanna Wolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.