Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy spektroskopii molekularnej B - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ZMPSMBL4 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Podstawy spektroskopii molekularnej B - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 4-go semestru (S1-CHAI, S1-ZMITP)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć ukończony kurs matematyki, fizyki i chemii kwantowej.

Skrócony opis:

Ćwiczenia laboratoryjne ze spektroskopii molekularnej: UV/VIS, IR, Ramana, NMR i femtosekundowej.

Pełny opis:

W ramach pracowni odbywa się pięć ćwiczeń, na których student zaznajamia się z najczęściej stosowanymi w chemii metodami spektroskopowymi.

Ćwiczenia mają na celu demonstrację zastosowań metod prezentowanych na wykładzie do rozwiązania konkretnych problemów naukowych oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej.

1. IR – Zastosowanie spektroskopii FT-IR oraz techniki wymiany izotopowej H/D do badania przemian strukturalnych w żelatynie;

2. R – Analiza widm Ramana amidów;

3. UV-VIS – Widma fluorescencyjne chininy;

4. NMR – Analiza prostych widm NMR

5. „femto” – Femtosekundowy optyczny efekt Kerra w prostych układach molekularnych.

6. NMR 2 - Dwuwymiarowe widma NMR

Literatura:

1. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa, 1992.

2. Joanna Sadlej, Spektroskopia molekularna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, W-wa 2002.

3. Peter William Atkins, Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2003.

Efekty uczenia się:

Student powinien umieć interpretować widma molekularne oraz znać zastosowania najważniejszych metod spektroskopowych w chemii.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest średnią z ocen z sześciu ćwiczeń, wyciąganych na podstawie wejściówki, aktywności podczas ćwiczenia i opisu.

Nieobecność na pracowni wymaga usprawiedliwienia. Na pracowni dodatkowej można uzupełnić zaległości. Do pracowni dodatkowych mogą przystąpić jedynie studenci, którym do zaliczenia pracowni brakuje nie więcej niż dwa ćwiczenia.

Obecność na zajęciach należy potwierdzić podpisem na liście obecności.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Wrzosek
Prowadzący grup: Janusz Cukras, Agnieszka Dąbrowska, Wiktor Koźmiński, Andrzej Kudelski, Kamil Polok, Anna Zawadzka-Kazimierczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.