Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geotechnika i fundamentowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OGTF3C Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geotechnika i fundamentowanie
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość treści programowych szczególnie z gruntoznawstwa i mechaniki gruntów.

Skrócony opis:

Problematyka geotechniki jako nauki o pracy i badaniach ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych, podziemnych, fundamentów budynków i nawierzchni drogowych.

Przegląd metod fundamentowanie i umiejętności inżynierskich w zakresie doboru, projektowania i wykonawstwa fundamentów.

Pełny opis:

Ćwiczenia obliczeniowe obejmują:

• Określenie modelu podłoża na podstawie wyników badań polowych i laboratoryjnych

• Prace projektowe dotyczące:

- fundamentu bezpośredniego

- fundamentu na palach

- ścianki szczelnej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (ćwiczeń) student

W obszarze wiedzy:

K_W03 - zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego

K_W06 - ma wiedzę na temat parametrów ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych, podziemnych, kubaturowych, liniowych

K_W12 - rozpoznaje modele opisujące środowisko geologiczne

W obszarze umiejętności:

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K08 docenia wagę modelowania matematycznego przy opisie zjawisk przyrodniczych

Metody i kryteria oceniania:

ocena poprawności:

- trybu analiz i projektowania

- treści, formy graficznej i redakcji prac projektowych.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobak, Waldemar Granacki
Prowadzący grup: Waldemar Granacki, Tomasz Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobak, Waldemar Granacki
Prowadzący grup: Waldemar Granacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.