Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OMT1ZC Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na I semestrze I roku studiów I-go stopnia na kierunku geologia stosowana
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zbiory liczbowe: liczby zespolone. Macierze, wyznaczniki, układy równań algebraicznych liniowych, rachunek macierzowy, rząd macierzy. Rachunek wektorowy w Rn, iloczyn wektorowy w R3, prosta i płaszczyzna w R3. Funkcja jako relacja, funkcje odwrotne. Granice ciągów w Rk; ciągi liczbowe, liczba e. Granice funkcji, ciągłość funkcji. Pochodne funkcji: granice wyrażeń nieoznaczonych, monotoniczność, ekstrema, przebieg zmienności. Pochodne funkcji wielu zmiennych i ich zastosowania. Szeregi liczbowe i ich zbieżności, szeregi potęgowe.

Całki nieoznaczone. Całki nieoznaczone i ich zastosowania. Całki podwójne i ich zastosowania. Równania różniczkowe zwyczajne: o zmiennych rozdzielonych, jednorodne, liniowe. Równaniach wyższych rzędów. Elementy teorii pola: gradient, dywergencja, rotacja, pochodna kierunkowa.

Pełny opis:

Ćwiczenia z matematyki poświęcone są:

- rozwiązywaniu zagadnień opartych na teorii przedstawionej na wykładach,

- są zsynchronizowane z wykładem,

- pokazują metodykę rozwiązywania zadań, uczą samodzielnego rozwiązywania zadań przez studentów, wykonywania obliczeń, które w przyszłości będą potrzebne na innych przedmiotach,

- rozwiązywania zadań szczegółowych oraz przykładów ilustrujących teorię prezentowaną na wykładach,

- nauczaniu samodzielnej interpretacji otrzymanych wyników.

Pełny opis zagadnień rozpatrywanych na ćwiczeniach został przedstawiony w tematyce wykładów z przedmiotu Matematyka.

Literatura:

- MAURIN, L., MĄCZYŃSKI, M., TRACZYK, T. 1977. Matematyka-podręcznik dla studentów wydziałów chemicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa,

- LEITNER R., 1998. Zarys matematyki wyższej, WNT, Warszawa,

- KRYSICKI, W., WŁODARSKI, L. 1988. Analiza matematyczna w zadaniach. PWN; Warszawa,

- MATYSIAK, S. 2002. Zbiór zadań z matematyki dla studentów Wydziałów niematematycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa,

- STEIN S. K., 1987, Calculus and analytic geometry, MC Graw-Hill Book Company, New York.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu ćwiczeń student

W obszarze wiedzy:

K_W02- zna problemy i metody badawcze z wybranych nauk z dziedzin nauk przyrodniczych, społecznych, humanistycznych, ścisłych, rolniczych lub medycznych

Metody i kryteria oceniania:

3 lub więcej nieobecności nieusprawiedliwionych na ćwiczeniach nie zalicza przedmiotu.

W ramach prowadzonych ćwiczeń:

- sprawdzana obecność na zajęciach oraz uczestnictwo w nich,

- sprawdziany pisemne (o ocenie końcowej decyduje: suma punktów oraz przekroczenie pewnego minimum punktowego z każdego sprawdzianu).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Pałuba
Prowadzący grup: Krzysztof Barański, Krystian Kazaniecki, Waldemar Pałuba, Jacek Pomykała, Tomasz Tkaliński, Maciej Wiśniewolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Pałuba
Prowadzący grup: Tomasz Maszczyk, Jacek Pomykała, Magdalena Zielenkiewicz, Bartosz Źrałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.