Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Petrologia I (dla kierunku geologia stosowana)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPT3W Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Petrologia I (dla kierunku geologia stosowana)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot pokazuje procesy prowadzące do powstania skał oraz najważniejsze typy skał będących produktem tych procesów ich typów (magmowych, metamorficznych, osadowych) poprzez procesy prowadzące do ich powstawania. Określa ich skład fazowy i geochemiczny, teksturę, możliwe środowiska ich powstawania. Ma on ścisłe powiązania z geodynamiką, geologią strukturalna (w szczególności tektoniką płyt), sedymentologią (w szczególności z analizą basenów sedymentacyjnych), geochemia procesów magmowych i metamorficznych, termodynamiką petrogenetyczną, szeroko pojęta mineralogią.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie wprowadzić w możliwie szerokim zakresie procesy skałotwórcze. Pokazuje on w zakresie genezy skał magmowych, procesy tworzenia stopów; ich dalszą dyferencjację; produkty tej dyferencjacji z punktu widzenia składu geochemicznego jak i fazowego. Pokazuje relacje pomiędzy środowiskami geotektonicznymi a składem i typem stopu/skały.

Skały metamorficzne są prezentowane w podobnym ujęciu w połączeniu we środowiskami geodynamicznymi. Ich paragenezy (skład minerałów) ukazane są w połączeniu z procesami równowagowymi zależnymi of ciśnienia i temperatury. Ich tekstury pokazywane są jako źródło odtworzenia dynamiki procesu. Identyfikacja protolitu dla skał metamorficznych jest wykładana jako zajęcie interaktywne. Równie praktyczne zadania do interaktywnych zajęć na wykładach obejmują identyfikację faz procesów, ścieżek metamorfizmu na podstawie składu i tekstury skał.

W procesy powstawania skał osadowych najwięcej informacji dostarczanych jest na temat procesów depozycji i lityfikacji skał. Pokazane są kolejne stadia diagenezy (od wczesnej do późnej) w poszczególnych typach środowisk. Praktyczne zadania do interaktywnych zajęć na wykładach obejmują identyfikację faz procesów diagenetycznych.

Wykłady pokazują nie tylko procesy, i ich produkty. Równolegle wprowadzają podstawowe informacje z zakresu rozpoznawania minerałów skałotwórczych jako wskaźników petrogenezy, ich składu, tekstur uzależnionych od środowiska krystalizacji.; podają wiedzę z zakresu warsztatu badawczego przydatnego do badań wskaźników petrogenetycznych; najnowocześniejsze metody, zakres ich stosowania.

Literatura:

BEST M. G., 2003: Igneous and metamorphic petrology. 2nd edition. Blackwell Publishing, 729 pp

S. Boggs, 2009. Petrology of Sedimentary Rocks . Cambridge University Press, 600pp

A. Manecki, M.Muszyński (red.), 2008: Przewodnik do petrografii. Wydawnictwa AGH, 552 pp.

Efekty uczenia się:

Student pojawiając się w terenie i badając formacje skalne potrafi:

– zanalizować proces prowadzący do powstania skały

– rozpoznać wszystkie typy skał,

– wyjaśnić ich ewolucję.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje bank pytań (złożony z kilkuset pytań i zadań do rozwiązania), jako pomoc do samooceny swojej wiedzy i jej weryfikacji; przedmiot kończy egzamin testowy.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Bagiński
Prowadzący grup: Bogusław Bagiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Bagiński
Prowadzący grup: Bogusław Bagiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.