Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OSMD4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie 4
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II roku studiów doktoranckich
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Umiejętność studiowania literatury, znajomość technik prezentowania badań.

Skrócony opis:

W trakcie seminarium rozwijane są umiejętności projektowania i prowadzenia badań naukowych poprzez dyskusję nad prezentowanymi przez doktorantów problemami badawczymi. Dyskusja na szerszym forum pozwala rozwinąć horyzonty myślowe oraz możliwości analitycznego myślenia. Wskazywane są sposoby formułowania tematów prac doktorskich, identyfikowania i przedstawiania problemów badawczych. Celem seminarium jest także nauczenie właściwego wykorzystywania metod badawczych, umiejętności interpretacji i wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników badań. Seminarium uczy także zasad prezentowania wyników badań. W ramach seminarium studenci przedstawiają w pierwszym etapie temat rozprawy doktorskiej, jej podstawy teoretyczne, stan dotychczasowej wiedzy i wstępne wyniki badań. W drugim etapie studenci prezentują tezy pracy doktorskiej oraz własne wyniki całościowych badań, ich analizę na tle danych literaturowych oraz modele badanych procesów.

Pełny opis:

Celem seminarium jest rozwinięcie umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych, doboru metod badawczych oraz analizy i syntezy wyników, a także ich interpretacji. W trakcie seminarium doktoranci prezentują własne problemy badawcze oraz uczestniczą w dyskusji nad przedstawianymi tematami naukowymi.

W seminarium uczestniczą doktoranci wszystkich lat studiów. Każdy doktorant przygotowuje w toku studiów 2 referaty seminaryjne.

Pierwsze seminarium poświęcone jest przeglądowi podejmowanej problematyki naukowej. Studenci przedstawiają temat badań uzasadniając jego podjęcie oraz wskazują jego znaczenia dla nauki. Omawiają dostępną literaturę oraz prezentują program badawczy, metodykę badań, a także przedstawiają wyniki wstępnych badań terenowych i laboratoryjnych - referat ten wygłaszają doktoranci kończący I i rozpoczynający II rok studiów. W czasie drugiego seminarium prezentowane są tezy rozprawy doktorskiej, zastosowana metodyka badawcza, wyniki własnych badań i ich interpretacja na tle dotychczasowej wiedzy oraz modele badanych procesów - referat wygłaszają doktoranci IV roku studiów.

Po wystąpieniu, przedstawiane przez referujących doktorantów problemy badawcze są analizowane w trakcie dyskusji.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium doktorant:

– samodzielnie identyfikuje i formułuje problemy badawcze

– odpowiednio dobiera metody badawcze

– posiada umiejętność przeprowadzania analizy wyników badań

– posiada umiejętność interpretacji wyników badań i wnioskowania na ich podstawie

– potrafi dyskutować na tematy badawcze

– potrafi przedstawiać wyniki badań.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

- treść i sposób prezentacji problemów badawczych oraz wyników własnych badań

- aktywność w dyskusji po wygłoszonych referatach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 60 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Żylińska
Prowadzący grup: Anna Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.