Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ceramiczne warsztaty w teorii i praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WCWTP-OG
Kod Erasmus / ISCED: 07.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ceramiczne warsztaty w teorii i praktyce
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Ceramiczne warsztaty w teorii i praktyce są to zajęcia realizowane w formie praktikum, które maja na celu zapoznanie studenta z tematyką projektowania ceramiki artystycznej, w tym z metodami jej kształtowania i zdobienia, w powiązaniu z podstawowymi zagadnieniami technologii surowców ceramicznych. Podczas zajęć będzie możliwa realizacja autorskich projektów w poznanych technikach.

Pełny opis:

Celem praktikum jest zapoznanie studenta z tematyką projektowania ceramiki artystycznej, w tym z metodami jej kształtowania i zdobienia, w powiązaniu z podstawowymi zagadnieniami technologii surowców ceramicznych. Podczas zajęć będzie możliwa realizacja autorskich projektów w poznanych technikach.

Program zajęć obejmuje: 5 wykładów, do wysłuchania w formie asynchronicznej, podczas których omówiony zostanie:

- historia i rozwój ceramiki klasycznej;

- omówienie surowców, wykorzystywanych w ceramice;

- rodzaje i klasyfikacja wyrobów ceramicznych;

- omówienie rodzaju, składu i właściwości mas ceramicznych;

- omówienie podstawowych etapów procesu produkcji ceramiki klasycznej (zestawienie surowców, homogenizacja masy, formowanie, suszenie oraz wypalanie i wykańczanie).

Oraz 10 trzygodzinnych zajęć praktycznych, które obejmą:

- przygotowanie materiałów i surowców wykorzystywanych w ceramice;

- naukę zestawiania mas ceramicznych, w tym omówienie właściwości i przygotowanie masy lejnej;

- przygotowanie wybranej figurki z wykorzystaniem własnoręcznie zestawionej masy lejnej i form gipsowych;

- budowę form przestrzennych z wałków, płatów, w tym z wykorzystaniem form gipsowych;

- zaprojektowanie i przygotowanie wyrobu ceramicznego z wykorzystaniem wybranych technik kształtowania masy plastycznej wytworzonej na bazie surowców krajowych;

- metody zdobienie ceramiki, w tym wprowadzenie do różnych technik szkliwienia;

- zastosowanie szkliwa jako wybranej metody zdobienia ceramiki wraz z określeniem wpływu jego składu na efekt wizualny i użytkowy zdobionego materiału.

- zaprojektowanie i wykonanie biżuterii ceramicznej z uwzględnieniem poznanych metod kształtowania i zdobienia ceramiki

Literatura:

Pravoslav Rada: Techniki ceramiki artystycznej. Warszawa, Wyd.. artystyczne i filmowe, 1993.

Bolewski A., Budkiewicz M., Wyszomirski P., Surowce ceramiczne, Wyd. Geol., Warszawa,1991, 397.

Wyszomirski P., Galos K., Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego, Wyd. AGH, Kraków, 2007, 283.

Flis B., Wyszyńska A., Zarys technologii ceramiki, Wyd. Szk. i Pedagog., 1984, Warszawa, 512.

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu zajęć:

- posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu właściwości użytkowych materiałów ceramicznych;

- posiada wiedzę na temat podstawowych surowców wchodzących w skład różnych mas i szkliw ceramicznych oraz zasadach ich doboru do wytwarzania danego rodzaju materiałów;

- posiada wiedzę z zakresu projektowania mas ceramicznych;

- posiada wiedzę na temat metod formowania;

- posiada podstawową wiedzę z zakresu wzornictwa, która pozwala mu na projektowanie kształtu oraz dekoracji na wyrobach ceramicznych;

- ma wiedzę o podstawowej technologii stosowanej w ceramice klasycznej oraz urządzeń ceramicznych występujących z zakładach ceramicznych

Student po zakończeniu zajęć:

- posiada bazowy zasób umiejętności pracy z materiałami ceramicznymi, zna podstawy procesów technologicznych, potrafi obsługiwać podstawowe urządzenia i narzędzia warsztatu ceramicznego

- potrafi zaprojektować kształt wyrobu ceramicznego, dobrać rodzaj i materiał wykonanych na nim dekoracji;

- posiada umiejętność praktycznego wykorzystanie zdobytych wiadomości

- potrafi posługiwać się technikami i technologią przy tworzeniu i realizacji projektów w obrębie ceramiki artystycznej;

- ma umiejętność pracy w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia maja formułę warsztatową. Wiedza i umiejętności nabyte przez studenta podczas zajęć są oceniane podczas zajęć, w związku z tym najistotniejszym kryterium oceniania jest obecność na zajęciach oraz wykonanie własnego projektu w poznanych technikach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktikum, 45 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Domańska-Siuda
Prowadzący grup: Justyna Domańska-Siuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)