Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różnorodność biologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-111RB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różnorodność biologiczna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA, I rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biotechnologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z różnorodnością organizmów, z których biotechnologia już czerpie lub może czerpać inspirację w przyszłości. Poprzez porównywanie wybranych cech prezentowanych organizmów oraz odniesienie ich do drzewa życia, studenci będą mieli możliwość zintegrowania wiedzy o różnorodności filogenetycznej z różnorodnością funkcjonalną.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu pokazanie przyszłym adeptom biotechnologii różnorodności organizmów, z których dziedzina ta już czerpie lub może czerpać inspirację.

Zajęcia koncentrują się na prezentacji różnorodności biologicznej w ujęciu funkcjonalnym. Studenci poznają różnice i podobieństwa morfologiczno-anatomiczne, które wyewoluowały niezależnie u różnych, często odległych ewolucyjnie, grup organizmów. Przedstawione będą także wybrane organizmy modelowe, wykorzystywane w biotechnologii. Różne aspekty biologii organizmów będą pokazane według określonych funkcji życiowych, a nie w układzie taksonomicznym. Drzewo życia będzie jednak stanowiło szkielet, na którym zawsze wskazywane będą pokrewieństwa pomiędzy omawianymi organizmami. Takie dwuaspektowe podejście do omawianych organizmów umożliwi zintegrowanie wiedzy o różnorodności filogenetycznej i różnorodności funkcjonalnej.

Podczas 90 h ćwiczeń zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

- Wybrane metody badania różnorodności organizmów

- Różnorodność form życiowych – przegląd organizmów jednokomórkowych, form kolonijnych, plechowatych oraz prostych organizmów tkankowych i ich rozmieszczenie na drzewie życia; obserwacje mikroskopowe.

- Istota i różnorodność procesów płciowych oraz cykli życiowych – porównywanie cykli życiowych i struktur rozmnażania u przedstawicieli sinic, protistów, grzybów, roślin i zwierząt; obserwacje przyżyciowe oraz preparaty mikroskopowe.

- Zjawisko ruchu – analiza różnorodności typów ruchu u sinic, protistów, grzybów, roślin i zwierząt, w zależności od ich środowiska występowania; obserwacje przyżyciowe oraz preparaty mikroskopowe.

- Odżywianie i transport – przegląd sposobów pozyskiwania/syntezy przez organizmy składników pokarmowych: autotrofia, miksotrofia i heterotrofia; proste doświadczenia laboratoryjne, obserwacje mikroskopowe, obserwacje przyżyciowe sinic, protistów, grzybów, roślin i zwierząt.

- Adaptacje organizmów do warunków środowiska – prezentacja różnorodności form ekologicznych i strategii życiowych roślin oraz zwierząt; proste doświadczenia laboratoryjne, wycieczka do szklarni Ogrodu Botanicznego UW.

- Interakcje biotyczne – przegląd form współżycia organizmów od pasożytnictwa do mutualizmu; zwrócenie uwagi na związki ewolucyjne oraz zastosowanie w biotechnologii; proste doświadczenia laboratoryjne, obserwacje przyżyciowe.

Literatura:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 1993. Botanika. Wydawnictwo Naukowe PWN (obie części) [lub którekolwiek z wydań późniejszych - są one identyczne].

2. Niklas K.J. 1997. The evolutionary biology of plants. University of Chicago Press, Chicago i Londyn.

3. Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F., Donoghue M.J. 2002. Plant systematics, a phylogenetic approach. Sinauer, Sunderland (MA). Wydanie drugie.

4. Prezentacje i skrypty do ćwiczeń udostępnione na stronie: http://www.biol.uw.edu.pl/ewolucja/_dyd_bioroznorodnosc.html

Efekty uczenia się:

Student:

- ma elementarną wiedzę z zakresu różnorodności biologicznej, w tym różnorodności funkcjonalnej organizmów, oraz rozumie zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami (K_W01).

- wykazuje znajomość podstaw nauk przyrodniczych, kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz powiązać je z zastosowaniami w biotechnologii (K_W02).

- wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym źródeł elektronicznych (K_U03)

- przeprowadza proste zadania badawcze pod okiem opiekuna (K_U04).

- dokonuje obserwacji oraz wykonuje w laboratorium proste pomiary, umożliwiające analizę badanych zjawisk (K_U05).

- wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych z różnych źródeł (K_U06)

- wykazuje umiejętność pozyskania i charakterystyki materiału biologicznego (K_U08)

- wykazuje zrozumienie zjawisk i procesów biologicznych w przyrodzie (K_K01).

- wykazuje odpowiedzialność za własną pracę i powierzony sprzęt wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

- Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich protokołów/zadań, które będą sukcesywnie przekazywane studentom w trakcie ćwiczeń.

- Warunkiem zaliczenia przedmiotu (uzyskania oceny dostatecznej) jest otrzymanie co najmniej 51% punktów na końcowym egzaminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bernatowicz, Iwona Jasser, Julia Pawłowska, Mateusz Tałanda
Prowadzący grup: Anna Bajer, Łukasz Banasiak, Piotr Bernatowicz, Piotr Bębas, Elżbieta Fuszara, Iwona Jasser, Anna Karnkowska, Paweł Koperski, Monika Mętrak, Rafał Milanowski, Julia Pawłowska, Marta Polańska, Katarzyna Roguz, Aleksandra Skawina, Małgorzata Stpiczyńska, Katarzyna Szczepańska, Małgorzata Waksmundzka, Marta Wrzosek, Marta Wrzosek, Bożena Zakryś, Marcin Zych
Strona przedmiotu: http://ibe.biol.uw.edu.pl/dla-studentow/lista-zajec/roznorodnosc-biologiczna/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bernatowicz, Iwona Jasser, Julia Pawłowska
Prowadzący grup: Anna Bajer, Piotr Bernatowicz, Piotr Bębas, Dorota Dwużnik-Szarek, Elżbieta Fuszara, Iwona Jasser, Anna Karnkowska, Paweł Koperski, Maja Łukomska-Kowalczyk, Julia Pawłowska, Marta Polańska, Katarzyna Roguz, Aleksandra Skawina, Małgorzata Stpiczyńska, Katarzyna Szczepańska, Małgorzata Waksmundzka, Marta Wrzosek, Marcin Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.