Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Protection of competition and consumers in digital markets

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-PCCiDM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Protection of competition and consumers in digital markets
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zajęcia specjalizacyjne oferowane przez poszczególne dyscypliny - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

15 hours lectures, seminars and discussion of cases.

Lectures in seminar format, with discussion of materials cases in which active participation is required. The reading material in the schedule below must be read before each class.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course explores how competition and consumers are protected in market economies.

The course’s focus is the European Union, but the discussion is set against the experiencesof the U.S. The course examines the regulatory framework governing competition among firms, identifying and analyzing the existing limitations and challenges in this regard. In particular, it looks into anticompetitive practices such as cartels, vertical restraints andmonopolies. Finally, the course analyses consumer protection in the context of digital markets, addressing the major complexities related to the customization of supply and the imbalance in the bargaining power of the parties. The course includes a study and class discussion of the Google Shopping case.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. A. Ezrachi, EU Competition Law Goals and the Digital Economy, Oxford Legal Studies Research Paper No. 17/2018,.

2. M. S. Gal and N. Elkin-Koren, Algorithmic Consumers, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 30, Number 2, 2017;

3. M. Bernatt and M. Martyniszyn, Implementing a Competition Law System—Three Decades of Polish Experience, Journal of Antitrust Enforcement, 2020.

4. L. Zoboli and C. Poncibò, Regulatory Sandboxes and Consumer Protection: The European Perspective, International Journal on Consumer Law & Practice;

5. A. Davola, Davola, Fostering Consumer Protection in the Granular Market. The Role of Rules on Consent, Misrepresentation and Fraud in Regulating Personalized Practices, Amsterdam Law School Research Paper No. 2021-07.

6. M. Grochowski, European Consumer Law after the New Deal: A Tryptich. Yearbook of European Law, 2021.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

After completing the course, a student will:

- Frame the main categories related to competition law;

- Address the main challenges arising from the competition and consumer perspective in digital markets;

- Discuss key features of the relevant EU legislation and policy;

- Apply the theoretical categories in real cases.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Description of requirements related to participation in classes, including the permitted number of explained absences:

Active participation is required, and one explained absence is allowed.

Evaluation criteria:

- Active participation in class (reactions during regular lectures).

- Case discussion and preparation to the discussion (class of 7 April 2022)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bernatt, Magdalena Knapp
Prowadzący grup: Maciej Bernatt, Magdalena Knapp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)