Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Discipline seminar - Economics and Finance/ Seminarium dyscypliny ekonomia i finanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-SD-EiF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Discipline seminar - Economics and Finance/ Seminarium dyscypliny ekonomia i finanse
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

16 godzinne seminarium dyscypliny ekonomia i finanse.

Pełny opis:

Celem seminarium jest zapoznanie doktorantów z najważniejszymi artykułami naukowymi dla dyscypliny ekonomia i finanse. Będziemy dyskutować nad tymi tekstami poznając w jaki sposób jest uprawiana współczesna ekonomia, jakie stosuje się metody badawcze, jak znajdować luki badawcze do wypełnienia i jak oceniać jakość badań naukowych.

1) forma zajęć:

Konwersatorium.

2) stosowane metody dydaktyczne:

Czytanie tekstów naukowych, analiza krytyczna tekstów, dyskusja nad tekstami.

Literatura:

Wykaz literatury związanej z przedmiotem:

Ogólne teksty dotyczące współczesnej ekonomii i finansów:

Akerlof, G. A. (2020). Sins of Omission and the Practice of Economics. Journal of Economic Literature, vol. 58(2), pp. 405-18.

Angrist, J., Azoulay, P., Ellison, G., Hill, R., & Lu, S. F. (2017). Economic research evolves: Fields and styles. American Economic Review, 107(5), 293-97.

Heckman, J. J., &Moktan, S. (2020). Publishing and Promotion in Economics: The Tyranny of the Top Five, vol. 58(2), pp. 419-70.

Główne artykuły z zakresu ekonomii i finansów, które będą dyskutowane na zajęciach zostaną wybrane w porozumieniu z uczestnikami kursu. Możliwy jest np. wybór spośród najczęściej cytowanych artykułów opublikowanych w czołowych czasopismach takich jak QuarterlyJournal of Economics, American EconomicReview, Review of EconomicStudies, Econometrica, Journal of PoliticalEconomy.

Efekty uczenia się:

Osoba, która ukończy kurs:

1) zna przykładowe najważniejsze badania w ekonomii i finansach

2) potrafi zidentyfikować czy metody badawcze użyte w danej pracy są rygorystyczne

3) orientuje się w rankingu naukowych czasopism ekonomicznych

4) rozumie jakie warunki musi spełniać artykuł naukowy, aby mógł być opublikowany w dobrych lub czołowych czasopismach naukowych z zakresu ekonomii i finansów

5) potrafi ocenić czy dany artykuł naukowy jest wysokiej jakości

6) potrafi rozpoznać luki badawcze w danej dziedzinie badań

7) potrafi krytycznie ocenić badanie ekonomiczne i znaleźć możliwe rozszerzenia istniejących badań.

Metody i kryteria oceniania:

1) opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

Obecność i aktywne uczestnictwo. Dopuszczalna jest jedna nieobecność.

2) zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

Obecność i aktywne uczestnictwo.

3) metody weryfikacji efektów uczenia się:

Zaliczenie na podstawie uczestnictwa i aktywności.

4) kryteria oceniania:

Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzeziński
Prowadzący grup: Michał Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)