Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyscypliny nauki o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-SD-NoB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyscypliny nauki o bezpieczeństwie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

16 godzinne seminarium dyscypliny nauki o bezpieczeństwie.

Pełny opis:

Ogólny tour d’horizon przedmiotu/obszaru w perspektywie historycznej, teoretycznej, moralnej i rzeczowej (praktyki politycznej).

Seminarium jest organizowane oddzielnie dla studentów każdej z dyscyplin naukowych. Jego zadaniem jest dyskusja nad wybranymi,najważniejszymi dla danej dyscypliny badaniami i tekstami naukowymi. Doktoranci biorą aktywny udział w prezentacji i dyskusji wybranych zagadnień. Poszczególne spotkania mogą być prowadzone przez różnych pracowników naukowych, specjalizujących się w poszczególnych omawianych problemach badawczych. Całość seminarium jest koordynowana przez odpowiedzialnego za przedmiot pracownika.

Literatura:

I. Serge Sur, Stosunki międzynarodowe, Warszawa 2012,

Cz. Siódma: Pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe

R. I. Ogólne podejścia do wojny i pokoju.

II. Anna Wojciuk, Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych, w:

Bezpieczeństwo międzynarodowe, R. Kuźniar i in., Warszawa 2012, cz. V.

III. Tukidydes, Wojna peloponeska, Warszawa 1988.

ss. 46-71, 92-93, 106-112, 125-126, 173-176, 196-198, 316-317, 335-343, 350-

360, 390-391.

IV. Henry A. Kissinger, Diplomacy, New York 1994. (wyd. polskie: Dyplomacja).

Rozdz. 31 (ostatni), The New World Order Reconsidered.

V. Lawrence Freedman, Przyszła wojna, Warszawa 2019.

Cz. II, rozdziały 10, 12, 13, 15, 17, 19.

VI. Michael Walzer, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, Warszawa 2010.

Przedmowy oraz r. I i VI, inne według uznania.

VII. Robert Kupiecki, Doktryny bezpieczeństwa państw i organizacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Kuźniar
Prowadzący grup: Roman Kuźniar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)