Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Theories of strategic management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-TSM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Theories of strategic management
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

15 godzinne seminarium

dyskusja, krótki wykład

Język, w którym prowadzony jest przedmiot: Angielski lub polski, w zależności od preferencji uczestników.

Pełny opis:

Kurs obejmuje podstawowe koncepcje i problem badawcze podejmowane we współczesnej literaturze w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, skupiając się na interakcjach między organizacją i jej otoczeniem. W jaki sposób organizacje reagują na turbulencje w otoczeniu (np. pandemię COVID-19)? W jaki sposób legitymizują one swoje działania w oczach zróżnicowanych grup interesariuszy (w tym podmiotów rynkowych, organizacji pozarządowych, aktorów politycznych)? W jak sposób rekonfigurują one swoje zasoby, by dopasować się do gwałtownie zmieniających się wymagań otoczenia (np. wyzwań dotyczących odporności łańcucha dostaw)? W jaki sposób angażują się w aktywizm korporacyjny? Zapraszamy do rozważań na temat społecznych, politycznych, strategicznych wyzwań organizacji w burzliwym otoczeniu, z wykorzystanie, współczesnych teorii zarządzania strategicznego i międzynarodowego.

Literatura:

Zestaw 10 artykułów naukowych zaproponowanych przez prowadzących.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Upon completing this course, students will be able to:

1.) Identify key research problems in the contemporary management literature,

2.) Understand key theoretical concepts describing the interaction between organization and its environment,

3.) Conceptualize new research problems with the use of existing theories.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu

Dopuszczalne 3 godziny nieobecności.

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego)

Obecność + esej.

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

Udział w zajęciach: 50% oceny (50 pkt.)

Esej: 50% oceny (50 pkt.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Wąsowska
Prowadzący grup: Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska, Michał Zdziarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

15 godzinne seminarium

dyskusja, krótki wykład

Język, w którym prowadzony jest przedmiot: Angielski lub polski, w zależności od preferencji uczestników.

Pełny opis:

Kurs obejmuje podstawowe koncepcje i problem badawcze podejmowane we współczesnej literaturze w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, skupiając się na interakcjach między organizacją i jej otoczeniem. W jaki sposób organizacje reagują na turbulencje w otoczeniu (np. pandemię COVID-19)? W jaki sposób legitymizują one swoje działania w oczach zróżnicowanych grup interesariuszy (w tym podmiotów rynkowych, organizacji pozarządowych, aktorów politycznych)? W jak sposób rekonfigurują one swoje zasoby, by dopasować się do gwałtownie zmieniających się wymagań otoczenia (np. wyzwań dotyczących odporności łańcucha dostaw)? W jaki sposób angażują się w aktywizm korporacyjny? Zapraszamy do rozważań na temat społecznych, politycznych, strategicznych wyzwań organizacji w burzliwym otoczeniu, z wykorzystanie, współczesnych teorii zarządzania strategicznego i międzynarodowego.

Literatura:

Zestaw 10 artykułów naukowych zaproponowanych przez prowadzących.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Wąsowska
Prowadzący grup: Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska, Michał Zdziarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

15 godzinne seminarium

dyskusja, krótki wykład

Język, w którym prowadzony jest przedmiot: Angielski lub polski, w zależności od preferencji uczestników.

Pełny opis:

Kurs obejmuje podstawowe koncepcje i problem badawcze podejmowane we współczesnej literaturze w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, skupiając się na interakcjach między organizacją i jej otoczeniem. W jaki sposób organizacje reagują na turbulencje w otoczeniu (np. pandemię COVID-19)? W jaki sposób legitymizują one swoje działania w oczach zróżnicowanych grup interesariuszy (w tym podmiotów rynkowych, organizacji pozarządowych, aktorów politycznych)? W jak sposób rekonfigurują one swoje zasoby, by dopasować się do gwałtownie zmieniających się wymagań otoczenia (np. wyzwań dotyczących odporności łańcucha dostaw)? W jaki sposób angażują się w aktywizm korporacyjny? Zapraszamy do rozważań na temat społecznych, politycznych, strategicznych wyzwań organizacji w burzliwym otoczeniu, z wykorzystanie, współczesnych teorii zarządzania strategicznego i międzynarodowego.

Literatura:

Zestaw 10 artykułów naukowych zaproponowanych przez prowadzących.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.