Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria lokalizacji działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-TLDG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria lokalizacji działalności gospodarczej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład i ćwiczenia mają przybliżyć zagadnienia dotyczące teorii lokalizacji, zarówno w kontekście mikroprzedsiębiorstw, jak i dużych korporacji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie omawiane są najważniejsze teorie lokalizacji działalności gospodarczej oraz praktyczne przykłady lokalizacji działalności gospodarczej, warunkowane różnorodnymi czynnikami.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych teorii lokalizacji działalności gospodarczej. Uwzględniono w nim klasyczne teorie lokalizacji, wpływ elementów behawioralnych oraz ryzyka i niepewności na decyzje lokalizacyjne, jak również globalne strategie lokalizacyjne współczesnych korporacji przemysłowych i usługowych. Szczególny nacisk jest położony na problematykę lokalizacji działalności gospodarczej w tradycyjnych i nowych koncepcjach rozwoju miast i regionów.

Literatura:

Wieloński A., 2007,Teoretyczne podstawy lokalizacji działalności gospodarczej, WGiSR UW, Warszawa.

Dziemianowicz W. 2008, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni

Efekty uczenia się:

Umiejętność wyjaśniania zróżnicowania przestrzennego zjawisk oraz procesów gospodarczych przy wykorzystaniu elementarnych podstaw teoretycznych z zakresu lokalizacji działalności gospodarczej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - test.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duda-Gromada
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska, Katarzyna Duda-Gromada, Aleksandra Korpysz-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duda-Gromada
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska, Katarzyna Duda-Gromada, Aleksandra Korpysz-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)