Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Academic Writing Advanced

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-AWAD
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Academic Writing Advanced
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Monografy i fakultety WNPiSM - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) The course is directed at students who have some experience in academic writing and whose level of English is minimum C1.


Please consider your level of English and previous experience in academic writing before you sign up for one of the groups. If you are not sure which group is best for you, you can contact the teacher for a consult (Marta Nowak, m.nowak73@uw.edu.pl ).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to gradually improve academic writing skills and equip students with tools which can be used in their future academic careers, including writing dissertations. During the course, students learn how to write well-structured academic essays (2000 words) based on sources, but the writing skills are not limited to essays only and can be easily transferred to other types of academic writing. The course provides a solid basis for further and more confident practice in academic writing necessary in the university context.

The main topics during the course include:

1. Criticality and argumentation in academic writing.

2. Reading long texts and synthesising information.

3. Structure and organisation.

4. Cohesion and coherence.

5. Avoiding plagiarism (paraphrasing, summarising and referencing).

6. Features of academic writing.

7. Building discipline-specific vocabulary.

8. Expanding the range of structures (focus on chosen grammar aspects).

Literatura: (tylko po angielsku)

All materials are provided by the teacher via Google Classroom. The materials include sample essays, academic articles and worksheets.

Caplan, N. (2019). Grammar Choices for Graduate and Professional Writers (2nd ed.). The University of Michigan Press.

Cottrell, S. (2011). Critical thinking skills (2nd ed.). Palgrave.

Hartley, J. (2010). Academic Writing and Publishing. Routledge.

Jegede, J., Hargreaves, C., Smith, K., Hodgson, P., Todd, M. and Waldman, J., (2020). Writing successful undergraduate dissertations in social sciences. 2nd ed.

Paterson, K., & Wedge, R. (2014). Oxford grammar for EAP. Oxford University Press.

Read, S. (2019). Academic Writing Skills for International Students (1st ed.). Bloomsbury Publishing PLC.

Read, S. (2019). Academic Writing Skills for International Students (1st ed.). Bloomsbury Publishing PLC.

Roselle, L., Spray, S., & Shelton, J.T. (2019). Research and Writing in International Relations (3rd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429446733

Wallwork, A. (2013). English for Academic Research: Writing Exercises. Springer US.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

By the end of the course, students will:

- Have a better understanding of criticality and argumentation

- Be able to identify and use appropriate style and register in academic writing

- Be able to write a well-structured academic essay showing a clear position supported with evidence from sources

- Have practised ways of avoiding plagiarism (summarising, paraphrasing and referencing)

- Expanded their range of academic vocabulary and structures

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Building general academic vocabulary and discipline-specific vocabulary is a significant element of the course and each student will complete an individual project which will help them expand the range of useful language for reading and writing in the academic context.

Formative assessment plays a significant role in the development of writing skills therefore, each student will receive feedback on their written work and will be asked to act upon it.

There are four components of the final grade:

1. Academic Vocabulary Project – 20%.

2. Short Essay on the topic of IR – 30%.

3. Final Essay and Annotated Bibliography (choice of own topic and question) – 40%.

4. Active participation in class – 10%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Nowak
Prowadzący grup: Marta Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)