Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ochrony własności intelektualnej / Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-WLAINT-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej / Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Nauki Polityczne - ZAOCZNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0.50
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pojęcie własności intelektualnej.

Podział praw własności intelektualnej i praw autorskich, w tym ochrony twórczości.

Zdolność patentowa, informacja patentowa, zasady prawa patentowego w perspektywie akademickiej.

Pełny opis:

1/ Ochrona własności intelektualnej przez prawo autorskie i prawa pokrewne

a/ prawo autorskie

b/ prawa pokrewne

- prawa do artystycznych wykonań

- prawa do fonogramów i wideogramów

- prawa do nagrań programów

- prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych

c/ ochrona baz danych

2/ Ochrona własności przemysłowej

a/ wynalazki

b/ wzory użytkowe

c/wzory przemysłowe

c/ znaki towarowe

d/ oznaczenia geograficzne

e/ topografie układów scalonych

f/ ochrona prawna odmian roślin

3/ Formy udostępniania własności intelektualnej

4/ Internet a ochrona własności intelektualnej i nierzetelność naukowa

5/ Postępowanie cywilne a ochrona własności intelektualnej

6/ Postępowanie karne a ochrona własności intelektualnej

7/ Różne rodzaje postępowań administracyjnych a ochrona własności intelektualnej

8/ Postępowanie dyscyplinarne i jego skutki dla ochrony własności intelektualnej

Literatura:

Akty prawne:

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2000 r., Nr , poz. z późn. zm.)

- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., z dnia 30 sierpnia 2018 r., poz. 1668)

Literatura:

- Barta J., Markiewicz R., Prawa autorskie i prawa pokrewne, Kraków 2007

- Domańska – Bauer A., Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien?, Poznań 1998

- Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2006

- Hetman J., Podstawy prawa własności intelektualnej, Biblioteka Analiz, Warszawa 2008

- Łazewski M., Ochrona własności intelektualnej – podstawy, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW, Warszawa 2008

- Nowińska E., Romińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003

- Wróblewska H. (red.), Ochrona własności intelektualnej – aspekty praktyczne. Materiały dla przedsiębiorców, studentów i pedagogów, Łódź 2007

Efekty uczenia się:

K_W08 - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się testem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Sapieżko-Samordak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.