Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Political Analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-ANG-L-D2POAN
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Political Analysis
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne -ANG-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tobiasz
Prowadzący grup: Marcin Tobiasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The primary aim of this course is to provide students of Introduction to Political Analysis the requisite knowledge, theories, tools, and skills towards an adequate and coherent understanding of the nature of politics. At the end of this course students should be able to use the various approaches and tools to analyse the different political problems.

Pełny opis:

A list of topics:

1. Political analysis. Introduction.

2. The problem of the scope in political analysis

3. What is the nature of the ‘political’?

4. Analytical perspectives

5-7. Approaches to political analysis: traditional and modern

8. Society, economy and politics. The role of interdisciplinary perspectives to political analysis

9. Rational choice theory and political analysis

10. Political anthropology. Symbols, myths and rituals in politics.

11. Organizational bases of policy. Institutions in public spaces.

12. Media and politics

13. The language of politics. Analysis of public discourse.

14. Forecasts and recommendations as an effect of analytical work.

Literatura:

Principal textbooks:

Hay, C. (2002) Political Analysis: A Critical Introduction, London: Palgrave.

Marsh, D. and Stoker, J. (eds.) (2010) Theory and Methods in Political Science, Basingstoke: Palgrave.

Karwat M., Pierzchalski F., Tobiasz M. (vol. eds) (2021) Constituents of Political Theory. Selected Articles of the Warsaw School of Political Theory, Peter Lang.

Additional materials:

R. Dahl, B. Stinebrickner, Modern Political Analysis, Prentice Hall, 6th ed., 2003;

The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, ed. by Robert E. Goodin and Charles Tilly, New York: Oxford Univeristy Press, 2006;

E. Bardach, A Practical Guide for Policy Analysis. The Eightfold Path to More Effective Problem Solving, Washington: DC CQ Press, 2009;

Public Policy Analysis, ed. by Peter Knoepfel, Corrinne Larrue, Frédéric Varone and Michael Hill, Bristol: The Polity Press, 2007;

The argumentative turn in policy analysis and planning, F. Fischer and J. Forester (eds), Durham, NC: Duke University Press, 1993;

G. Majone, Evidence, Argument, and Persuasion in the Policy Process, New Haven: Yale University Press, 1989;

J.P. Gunning, Understanding Democracy. An Introduction to Public Choice, Taiwan: Nomad Press, 2003;

J. G. March, J. P. Olsen, Redicovering Institutions: The Organizational Basis of Politics, New York: Free Press, 1989;

Journal articles:

J. G. March, J. P. Olsen, The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life, The American Political Science Review, Vol. 78, No. 3;

A. Finlayson, From Beliefs to Arguments: Interpretive Methodology and Rhetorical Political Analysis, The British Journal of Politics and International Relations, 2007 VOL 9.

J. Gerring, J. Yesnowitz, A Normative Turn in Political Science?, Polity, Volume 38, Number 1;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)