Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Foundations of Quantitative Political Analysis (II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-ANG-L-D3FQPA
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Foundations of Quantitative Political Analysis (II)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne -ANG-DZIENNE I STOPNIA - 3 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Continuation of Foundations of Quantitative Political Analysis (I) Development of students' basic analytical skills in quantitative methods. Development of their skills related to the use of computer software for this purpose. Getting them acquainted with the fundamental challenges of using quantitative methods in the social sciences.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Seminar:

1. Statistical Inference & Probability

2. Archival & Secondary Data

3. Linear Regression: An Introduction to Statistical Models

4. Regression Models for Categorical & Count Data

5. Introduction to Modern Modelling Methods

6. Statistical Approaches to Causal Analysis

7. Big Data Mining & Complexity

8. Test

Workshop:

1. Database (I)

2. Database (II)

3. Data collection (I)

4. Data collection (II)

5. Combining data (I)

6. Combining data (II)

7. Data cleaning (I)

8. Data cleaning (II)

9. Data visualization (I)

10. Data visualization (II)

11. Statistical tests (I)

12. Statistical tests (II)

13. Regression models (I)

14. Regression models (II)

15. Mock exam

Each workshop topic is divided into two sections. The first one is the introduction to a specific topic. The second one is devoted to students' assignments.

Literatura: (tylko po angielsku)

Seminar:

MacAonghuis I. (2022). Statistical inference and probability (1st ed.). SAGE Publications.

Martin P. (2022). Linear regression : an introduction to statistical models (1st ed.). SAGE Publications.

Martin P. & Martin P. (2022). Regression models for categorical and count data ed. 1. SAGE Publications.

McCoach D. B. & Cintron D. (2022). Introduction to modern modelling methods (1st ed.). SAGE Publications.

McBee M. (2022). Statistical approaches to causal analysis. SAGE Publications.

Castellani B. C. & Rajaram R. (2022). Big data mining and complexity. SAGE Publications.

Workshop:

McKinney W. (2022). Python for data analysis : data wrangling with pandas numpy and jupyter (Third). O'Reilly Media. and additional online materials.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Students can perform simple quantitative analysis, starting from obtaining a dataset through its cleaning and ending with simple statistical tests and the use of simple regression models. (K_U05-K_U08, K_K01-K_K03)

Students are familiar with the basic dilemmas related to the use of quantitative methods in political science research. (K_W01, K_K01-K_K03)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The course ends with a written exam during which students will be required to perform several analytical tasks using appropriate software. In order to take the exam, students will have to pass the test ending the seminar and all the tasks carried out during the workshop.

A student may have one unexcused absence at the seminar and two unexcused absences at the workshop. The teacher must account for all additional absences. The maximum number of absences from the course is 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Pieliński
Prowadzący grup: Bartosz Pieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Warsztaty - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Pieliński
Prowadzący grup: Bartosz Pieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)