Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wiedzy o prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D1PWOP Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o prawie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: podstawowe pojęcia, terminy używane w naukach prawnych; przygotowanie do sprawnego i samodzielnego korzystania z tekstów prawnych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Zróżnicowanie systemów normatywnych

1/ pojęcie i rodzaje systemów normatywnych

2/ prawne systemy normatywne

3/ system prawa, gałęzie prawa, kodyfikacje, instytucje prawne, zasady prawa, klauzule generalne

4/ inne systemy normatywne i ich związki z prawnymi systemami normatywnymi

3. Prawo i normy prawne

1/ wieloznaczność pojęcia „prawo”

2/ koncepcje prawa

3/ język prawny a języki prawnicze

4/ norma prawna i jej budowa

5/ norma prawna a przepis prawny

4. Zdarzenia prawne i stosunki prawne

1/ pojęcie stosunku prawnego

2/ pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych

3/ relacja zdarzeń prawnych i stosunków prawnych na wybranych przykładach

4/ rodzaje stosunków prawnych

5/ elementy stosunku prawnego

5. Prawo a państwo

1/ związki prawa z państwem

2/ główne kultury prawne świata

3/ rola prawa w demokratycznym państwie prawnym

4/ sankcje i odpowiedzialność w prawie polskim

6. Źródła prawa

1/ rozumienie pojęcia systemu źródeł prawa

2/ akt prawny jako źródło prawa

3/ system źródeł prawa RP a system organów państwowych

4/ hierarchia źródeł prawa w RP

7. Stanowienie prawa

1/ koncepcja racjonalnego prawodawcy i technika prawodawcza

2/ stanowienie konstytucji i jej struktura

3/ stanowienie ustawy i jej budowa

4/ proces stanowienia prawa międzynarodowego

5/ stanowienie aktów wykonawczych

6/ stanowienie prawa miejscowego

8. Obowiązywanie prawa polskiego

1/ publikacja aktów normatywnych

2/ obowiązywanie prawa polskiego w czasie

3/ obowiązywanie prawa polskiego w przestrzeni

4/ obowiązywanie prawa polskiego co do osób

9. Proces stosowania prawa polskiego i prawa międzynarodowego

1/ istota stosowania prawa polskiego

2/ rodzaje rozumowań prawniczych

3/ wykładnia prawa i jej rodzaje

4/ stosowanie prawa międzynarodowego w systemie prawa wewnętrznego

10-11. Prawo publiczne

1/ prawo konstytucyjne

2/ prawo karne

3/ postępowanie karne

4/ prawo administracyjne

12-14. Prawo prywatne

1/ prawo cywilne

2/ prawo rodzinne i opiekuńcze

3/ prawo pracy

4/ prawo handlowe (gospodarcze)

5/ postępowanie cywilne

15. Podsumowanie i zaliczenie

Literatura:

- R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005

- T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Wyd. 8., Warszawa 2013 i wyd. nast.

- J. Jabłońska-Bonca, Wstęp do nauk prawnych, Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań 1994

- E. Kustra, Wstęp do nauk o państwie i prawie, TNOiK, Toruń 2000

- L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK, Toruń 1997

- J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Uniwersytet Śląski, Katowice 1991

- A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993

- A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992

- H. Rot, Wstęp do nauk prawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994

- G. L. Seidler, H. Groszyk, A Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009

- W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo naukowe CONTACT, Warszawa 2009

- R. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, Zakamycze 2005

- S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań 1997

- Wstęp do nauk prawnych, pod red. A. Jamroza, Temida 2, Białystok 1993

Efekty uczenia się:

- rozumienie poszczególnych rodzajów więzi społecznych zachodzących w różnych strukturach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka oraz aspektów prawnych (K_W02);

- rozumienie norm, regulacji, przepisów rządzących strukturami i instytucjami społeczno-politycznymi ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa (K_W04);

- rozumienie mechanizmów prawnych funkcjonowania współczesnego, demokratycznego państwa, administracji rządowej i samorządowej (K_W06);

- dostrzeganie złożoności systemu prawnego i umiejętność dyskusji (K_U01);

- umiejętność pracy w zespołach (K_U02).

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach. Konwersatorium kończy się egzaminem w formie pisemnej lub testem.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Balcerek-Kosiarz, Tomasz Niedziński, Michał Szczegielniak
Prowadzący grup: Marta Balcerek-Kosiarz, Tomasz Niedziński, Michał Szczegielniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: podstawowe pojęcia, terminy używane w naukach prawnych; przygotowanie do sprawnego i samodzielnego korzystania z tekstów prawnych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Zróżnicowanie systemów normatywnych

1/ pojęcie i rodzaje systemów normatywnych

2/ prawne systemy normatywne

3/ system prawa, gałęzie prawa, kodyfikacje, instytucje prawne, zasady prawa, klauzule generalne

4/ inne systemy normatywne i ich związki z prawnymi systemami normatywnymi

3. Prawo i normy prawne

1/ wieloznaczność pojęcia „prawo”

2/ koncepcje prawa

3/ język prawny a języki prawnicze

4/ norma prawna i jej budowa

5/ norma prawna a przepis prawny

4. Zdarzenia prawne i stosunki prawne

1/ pojęcie stosunku prawnego

2/ pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych

3/ relacja zdarzeń prawnych i stosunków prawnych na wybranych przykładach

4/ rodzaje stosunków prawnych

5/ elementy stosunku prawnego

5. Prawo a państwo

1/ związki prawa z państwem

2/ główne kultury prawne świata

3/ rola prawa w demokratycznym państwie prawnym

4/ sankcje i odpowiedzialność w prawie polskim

6. Źródła prawa

1/ rozumienie pojęcia systemu źródeł prawa

2/ akt prawny jako źródło prawa

3/ system źródeł prawa RP a system organów państwowych

4/ hierarchia źródeł prawa w RP

7. Stanowienie prawa

1/ koncepcja racjonalnego prawodawcy i technika prawodawcza

2/ stanowienie konstytucji i jej struktura

3/ stanowienie ustawy i jej budowa

4/ proces stanowienia prawa międzynarodowego

5/ stanowienie aktów wykonawczych

6/ stanowienie prawa miejscowego

8. Obowiązywanie prawa polskiego

1/ publikacja aktów normatywnych

2/ obowiązywanie prawa polskiego w czasie

3/ obowiązywanie prawa polskiego w przestrzeni

4/ obowiązywanie prawa polskiego co do osób

9. Proces stosowania prawa polskiego i prawa międzynarodowego

1/ istota stosowania prawa polskiego

2/ rodzaje rozumowań prawniczych

3/ wykładnia prawa i jej rodzaje

4/ stosowanie prawa międzynarodowego w systemie prawa wewnętrznego

10-11. Prawo publiczne

1/ prawo konstytucyjne

2/ prawo karne

3/ postępowanie karne

4/ prawo administracyjne

12-14. Prawo prywatne

1/ prawo cywilne

2/ prawo rodzinne i opiekuńcze

3/ prawo pracy

4/ prawo handlowe (gospodarcze)

5/ postępowanie cywilne

15. Podsumowanie i zaliczenie

Literatura:

- R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005

- T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Wyd. 8., Warszawa 2013 i wyd. nast.

- J. Jabłońska-Bonca, Wstęp do nauk prawnych, Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań 1994

- E. Kustra, Wstęp do nauk o państwie i prawie, TNOiK, Toruń 2000

- L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK, Toruń 1997

- J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Uniwersytet Śląski, Katowice 1991

- A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993

- A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992

- H. Rot, Wstęp do nauk prawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994

- G. L. Seidler, H. Groszyk, A Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009

- W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo naukowe CONTACT, Warszawa 2009

- R. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, Zakamycze 2005

- S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań 1997

- Wstęp do nauk prawnych, pod red. A. Jamroza, Temida 2, Białystok 1993

Uwagi:

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w terminach zgodnych z planem zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Balcerek-Kosiarz
Prowadzący grup: Marta Balcerek-Kosiarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: podstawowe pojęcia, terminy używane w naukach prawnych; przygotowanie do sprawnego i samodzielnego korzystania z tekstów prawnych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Zróżnicowanie systemów normatywnych

1/ pojęcie i rodzaje systemów normatywnych

2/ prawne systemy normatywne

3/ system prawa, gałęzie prawa, kodyfikacje, instytucje prawne, zasady prawa, klauzule generalne

4/ inne systemy normatywne i ich związki z prawnymi systemami normatywnymi

3. Prawo i normy prawne

1/ wieloznaczność pojęcia „prawo”

2/ koncepcje prawa

3/ język prawny a języki prawnicze

4/ norma prawna i jej budowa

5/ norma prawna a przepis prawny

4. Zdarzenia prawne i stosunki prawne

1/ pojęcie stosunku prawnego

2/ pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych

3/ relacja zdarzeń prawnych i stosunków prawnych na wybranych przykładach

4/ rodzaje stosunków prawnych

5/ elementy stosunku prawnego

5. Prawo a państwo

1/ związki prawa z państwem

2/ główne kultury prawne świata

3/ rola prawa w demokratycznym państwie prawnym

4/ sankcje i odpowiedzialność w prawie polskim

6. Źródła prawa

1/ rozumienie pojęcia systemu źródeł prawa

2/ akt prawny jako źródło prawa

3/ system źródeł prawa RP a system organów państwowych

4/ hierarchia źródeł prawa w RP

7. Stanowienie prawa

1/ koncepcja racjonalnego prawodawcy i technika prawodawcza

2/ stanowienie konstytucji i jej struktura

3/ stanowienie ustawy i jej budowa

4/ proces stanowienia prawa międzynarodowego

5/ stanowienie aktów wykonawczych

6/ stanowienie prawa miejscowego

8. Obowiązywanie prawa polskiego

1/ publikacja aktów normatywnych

2/ obowiązywanie prawa polskiego w czasie

3/ obowiązywanie prawa polskiego w przestrzeni

4/ obowiązywanie prawa polskiego co do osób

9. Proces stosowania prawa polskiego i prawa międzynarodowego

1/ istota stosowania prawa polskiego

2/ rodzaje rozumowań prawniczych

3/ wykładnia prawa i jej rodzaje

4/ stosowanie prawa międzynarodowego w systemie prawa wewnętrznego

10-11. Prawo publiczne

1/ prawo konstytucyjne

2/ prawo karne

3/ postępowanie karne

4/ prawo administracyjne

12-14. Prawo prywatne

1/ prawo cywilne

2/ prawo rodzinne i opiekuńcze

3/ prawo pracy

4/ prawo handlowe (gospodarcze)

5/ postępowanie cywilne

15. Podsumowanie i zaliczenie

Literatura:

- R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005

- T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Wyd. 8., Warszawa 2013 i wyd. nast.

- J. Jabłońska-Bonca, Wstęp do nauk prawnych, Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań 1994

- E. Kustra, Wstęp do nauk o państwie i prawie, TNOiK, Toruń 2000

- L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK, Toruń 1997

- J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Uniwersytet Śląski, Katowice 1991

- A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993

- A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992

- H. Rot, Wstęp do nauk prawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994

- G. L. Seidler, H. Groszyk, A Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009

- W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo naukowe CONTACT, Warszawa 2009

- R. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, Zakamycze 2005

- S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań 1997

- Wstęp do nauk prawnych, pod red. A. Jamroza, Temida 2, Białystok 1993

Uwagi:

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w terminach zgodnych z planem zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.