Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D5ZKWP-ZK Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od studentów oczekuje się wiedzy na temat zarządzania kryzysowego oraz zainteresowania problematyką podejmowaną na zajęciach.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach świata. Jego treść dotyczy aspektów teoretycznych oraz regulacji związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zagrożeniami dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, jak również organizacji zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach.

Pełny opis:

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach świata. Jego treść dotyczy aspektów teoretycznych oraz regulacji związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zagrożeniami dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, jak również organizacją zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach. W związku z tym, zakres tematyczny zajęć odnosi się do: miejsca zarządzania kryzysowego w systemach bezpieczeństwa poszczególnych państw; zasad oraz cech charakterystycznych dla zarządzania kryzysowego wpływających na podobieństwa i różnice w przyjmowanych przez państwa rozwiązaniach; zagrożeń charakterystycznych dla danego państwa; struktur organizacyjnych, obejmujących naczelne organy władzy państwowej i rozwiązania funkcjonujące na poziomie lokalnym. Ponadto w ramach zajęć wskazuje się na podstawy prawne zarządzania kryzysowego, ochronę ludności oraz na główne służby odpowiedzialne za zwalczanie zagrożeń i zapewnianie bezpieczeństwa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK1. Zna podstawy prawne zarządzania kryzysowego w poszczególnych państwach (K_W04).

EK2. Charakteryzuje zakres ochrony ludności i obrony cywilnej (K_W05)

EK3. Wskazuje zagrożenia dla ludności, dóbr i środowiska naturalnego w wybranych państwach (K_W07).

EK4. Opisuje organizację zarządzania kryzysowego w wybranych państwach (K_W09).EK. 4

UMIEJĘTNOŚCI

EK5. Ocenia organizację zarządzania kryzysowego w wybranych państwach (K_U01).

EK6. Interpretuje zagrożenia dla ludzi, dóbr i środowiska naturalnego w wybranych państwach (K_U02).

KOMPETENCJE

EK7. Jest zdolny do określania głównych zagrożeń dla ludzi, dóbr i środowiska naturalnego w wybranych państwach (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności). Przekroczenie liczby dopuszczalnych nieobecności skutkuje dodatkową pracą, np. koniecznością zaliczenia zajęć na dyżurze dydaktycznym lub pisemnym wypracowaniem. Nieobecność na ponad połowie spotkań skutkuje niezaliczeniem przedmiotu (student nie jest klasyfikowany).

Ocena końcowa wynika z: 1. liczby punktów uzyskanych z dwóch cząstkowych sprawdzianów pisemnych; 2. aktywności (możliwość dodania 2 pkt. do łącznej liczby pkt. z obu sprawdzianów); 3. referatów (możliwość dodania 2 pkt. do łącznej liczby pkt. z obu sprawdzianów).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzeziński
Prowadzący grup: Michał Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach świata. Jego treść dotyczy aspektów teoretycznych oraz regulacji związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zagrożeniami dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, jak również organizacji zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach.

Pełny opis:

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach świata. Jego treść dotyczy aspektów teoretycznych oraz regulacji związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zagrożeniami dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, jak również organizacją zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach. W związku z tym, zakres tematyczny zajęć odnosi się do: miejsca zarządzania kryzysowego w systemach bezpieczeństwa poszczególnych państw; zasad oraz cech charakterystycznych dla zarządzania kryzysowego wpływających na podobieństwa i różnice w przyjmowanych przez państwa rozwiązaniach; zagrożeń charakterystycznych dla danego państwa; struktur organizacyjnych, obejmujących naczelne organy władzy państwowej i rozwiązania funkcjonujące na poziomie lokalnym. Ponadto w ramach zajęć wskazuje się na podstawy prawne zarządzania kryzysowego, ochronę ludności oraz na główne służby odpowiedzialne za zwalczanie zagrożeń i zapewnianie bezpieczeństwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- K.P. Marczuk, Trzecia opcja. Gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu Morza Śródziemnego, Warszawa 2007

- K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa 2012

- K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej, Warszawa 2014

- P. Mickiewicz, System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw, Wrocław 2012

- A. Misiuk, A. Letkiewicz, M. Sokołowski, Policje Unii Europejskiej, Warszawa 2011

- A.M. Sosnowski, Realizacja zadań ochrony ludności w wybranych państwach świata, Wrocław 2006

- W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011

- S. Sulowski (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, Warszawa 2013

- Systemy konstytucyjne państw świata - seria wydawnicza, Wydawnictwo Sejmowe

Uwagi:

1. W razie wprowadzenia zajęć zdalnych: a) link do zajęć zostanie udostępniony za pośrednictwem Usosmaila, b) plan zajęć, wraz z literaturą do każdego ze spotkań, zostanie udostępniony na platformie Kampus.

2. Pozostałe informacje znajdują się w sekcji nadrzędnej pt. Informacje ogólne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzeziński
Prowadzący grup: Michał Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach świata. Jego treść dotyczy aspektów teoretycznych oraz regulacji związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zagrożeniami dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, jak również organizacji zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach.

Pełny opis:

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach świata. Jego treść dotyczy aspektów teoretycznych oraz regulacji związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zagrożeniami dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, jak również organizacją zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach. W związku z tym, zakres tematyczny zajęć odnosi się do: miejsca zarządzania kryzysowego w systemach bezpieczeństwa poszczególnych państw; zasad oraz cech charakterystycznych dla zarządzania kryzysowego wpływających na podobieństwa i różnice w przyjmowanych przez państwa rozwiązaniach; zagrożeń charakterystycznych dla danego państwa; struktur organizacyjnych, obejmujących naczelne organy władzy państwowej i rozwiązania funkcjonujące na poziomie lokalnym. Ponadto w ramach zajęć wskazuje się na podstawy prawne zarządzania kryzysowego, ochronę ludności oraz na główne służby odpowiedzialne za zwalczanie zagrożeń i zapewnianie bezpieczeństwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- K.P. Marczuk, Trzecia opcja. Gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu Morza Śródziemnego, Warszawa 2007

- K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa 2012

- K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej, Warszawa 2014

- P. Mickiewicz, System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw, Wrocław 2012

- A. Misiuk, A. Letkiewicz, M. Sokołowski, Policje Unii Europejskiej, Warszawa 2011

- A.M. Sosnowski, Realizacja zadań ochrony ludności w wybranych państwach świata, Wrocław 2006

- W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011

- S. Sulowski (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, Warszawa 2013

- Systemy konstytucyjne państw świata - seria wydawnicza, Wydawnictwo Sejmowe

Uwagi:

1. W razie wprowadzenia zajęć zdalnych: a) link do zajęć zostanie udostępniony za pośrednictwem Usosmaila, b) plan zajęć, wraz z literaturą do każdego ze spotkań, zostanie udostępniony na platformie Kampus.

2. Pozostałe informacje znajdują się w sekcji nadrzędnej pt. Informacje ogólne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.