Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Individualization of Social Rights in the European Context

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-ERASMUS-ISREC Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Individualization of Social Rights in the European Context
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty dla studentów ERASMUS WNPiSM - Lato
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

The course covers the genesis and development of individualization of

social rights, as well as the current international and European solutions

adopted in this area.

Pełny opis:

The lecture is part of the course that concentrates on legal international

and national aspects of individualization of social rights. Its aim is to

familiarize students with the following issues:

1.Social rights issuing from the international and the European Union law.

The presented analysis will include human rights and entitlements deriving

from these, incorporating a particular focus on social and economic rights

that are established in the sources of international law.

2.The scope of the term “individualization of social rights”. The term is

applied as used in the academic research study and literature in the

European context. The individualization of social rights means replacing

the derived rights (les droits dérives), pertaining to family relations and

marriage (or other forms of relationship) by the individual (proper) rights

(des droits propres) it can be stated that in Europe the legislation on social

security is characterized by a high degree of individualization of social

rights.

3. Individualization of social rights in the international regulations, such as

International Labour Organization (ILO), Council of Europe (CE). Particular

attention shall be paid to the activities of the International Labour

Organization while incorporating social security conventions referencing

social rights as well as social security rights. The scope of the lecture will

cover also the activities of the Council of Europe, including the provisions

of the European Social Chart.

4.Individualization of social rights within the EU legal framework. Legal

analysis of the Treaty provisions and other activities within the area of

social and economic rights of individual EU citizens. Analysis of secondary

EU legislation and CJ of the EU case-law related to social rights.

5.Individualization of social rights on the national level. The analysis

provided shall concentrate on selected EU Member States with a particular

attention devoted to individualization of social rights pertaining to provisions

adopted therein. It covers the notions of the so-called “old” and “new” social

risks within social security schemes as applied in academic literature.

6. Solutions adopted in some EU countries, in particular in the following

areas: social insurance, pension schemes, sickness insurance, universal

health care insurance, unemployment, family benefits, social assistance in

the context of individualization of social rights.

Also types of benefits within the framework of social security system will be

discussed in detail, as well as social assistance, methods of calculation,

qualifying conditions and rules for the entitlement to benefits. The classes

will concentrate on some aspects of the organization and financing of the

social security schemes.

Literatura:

1. MISOCC 2019, Social Protection in the EU. Member States and the

European Economic Area. European Commission

2. Polityka Społeczna; Polish Monthly Journal „Social Policy” „Old”

and „New” social risk No 1(9) ENG Warsaw 2013

3. Polityka Społeczna ;Special Issue on the Polish Monthly Journal

on ”Social Policy” Indididualisation of Social Rights; Social Rights:

Individual or Derived ? ( The concept: Theory, Legislation and

Implementation; Universal Human Rights; Social Cictizenship, EU

Citizenship and Social Rights; Family, Marriage and Social

Rights; Individualisation of the European level; Social Rights in

National Social Security Schemes) Warsaw 2010

4. Kerschen N. (2005) Towards Individualization of Social Rights in

European Perspective, Paris 2005 (publish in the special issue of

the Polish Monthly Journal on “Social Policy” in 2005; The future

of Social Security System. Poland Compared with Europe.

Warsaw December ,s.33-38

5.European Commission(1997)Communication on Modernizing and

Improving Social Protection in the European Union,12 March,

COM(97)102

6.Uścińska G.Legal Aspects of the Individualisation of Social Rights –

an Analysis on the International Level, „Polityka Społeczna” 2010,

„Individualisation of Social Rights. Social Rights: Individual or

Derived?”, s. 4–10.

7.Uścińska G. Social Rights in the Polish Social Security Scheme.

The Scope of Individualisation, „Polityka Społeczna” 2010,

„Individualisation of Social Rights. Social Rights: Individual or

Derived?”, s. 34–40.

8.Uścińska G. Social Risk as a Prerequisite for Protection in Social

Security Scheme, „Polityka Społeczna” 2013, nr 1 ENG, „Old and

New Social Risk”, s. 3–8,

Efekty uczenia się:

After completing the course students will:

- know key terms and issues in the field of social rights and

individualization of social rights;

- distinguish and describe the legal schemes and solutions adopted

in different legal orders and social security schemes;

- be familiar with relations between institutions competent in social

security legislation and practice.

- be able to apply theoretical knowledge for the study and

description of social rights systems and institutional relations.

- know how to research and explain the role of the process of

individualization of social rights;

- be prepared to formulate opinions and evaluate the usefulness of

information for adapting and changing social rights legislation;

- be aware of the important role of individual social rights in the

social law and social security schemes.

Metody i kryteria oceniania:

Participation

Research assignment covering selected topic

Final written exam

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gertruda Uścińska
Prowadzący grup: Gertruda Uścińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.