Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to international relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-ERASMUS-INIR
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to international relations
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty dla studentów ERASMUS WNPiSM - Lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku)
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedyskutowane zostaną trzy tematy istotne dla zrozumienia stosunków międzynarodowych po „zimnej wojnie”: (1) koniec „zimnej wojny” i początek nowego ładu międzynarodowego; (2) Swiat po „zimnej wojnie”: demokratyczny pokój, konflikt cywilizacji, czy powrót do polityki siły, oraz podział Zachodu; (3) wzrost potęgi Chin oraz przyszłość Rosji.

Pełny opis:

Przedyskutowane zostaną trzy tematy istotne dla zrozumienia stosunków międzynarodowych po „zimnej wojnie”: (1) koniec „zimnej wojny” i początek nowego ładu międzynarodowego; (2) Swiat po „zimnej wojnie”: demokratyczny pokój, konflikt cywilizacji, czy powrót do polityki siły, oraz podział Zachodu; (3) wzrost potęgi Chin oraz przyszłość Rosji.

Literatura:

Literatura:

(1) Brzezinski, Zbigniew, Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power (New York: Basic Books, 2012);

(2) Cooper, Robert, The Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty-First Century (New York: Grove Press, 2003) ISBN 0-8021-4164-1;

(3) Kagan, Robert, Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order (New York: Vintage Books, 2004) ISBN 1-4000-3418-3;

(4) Kagan, Robert, The Return of History and the End of Dreams (New York: Vintage Books, 2009) ISBN 978-0-307-38988-6;

(5) Kennan, George F., “The Sources of Soviet Conduct,” Foreign Affairs, July 1947;

(6) Kissinger, Henry, Diplomacy (New York: Simon & Schuster, 1994) ISBN 0-671-65991-x;

(7) Kissinger, Henry, On China (New York: Penguin, 2011) ISBN 978-1-59420-271-1;

(8) Putin, Vladimir, Address by President of the Russian Federation, March 18, 2014 [http:en.kremlin.ru/events/president/news/20603];

(9) Putin, Vladimir, Presidential Address to the Federal Assembly, December 4, 2014 [http:en.kremlin.ru/events/president/news/47173];

(10) Putin, Vladimir, Putin’s speech at the Valdai Club – full transcript, Oct. 25, 2014 [vineyardsaker.blogspot.com/2014/10/putins-speech-at-valdai-club-full.html].

Metody i kryteria oceniania:

20% raporty z wydarzeń międzynarodowych (news reports), 80% egzamin pisemny (written final exam); studenci zgłaszający się do prezentacji tematów podczas zajęć, mogą zdobyć 20% oceny z kursu (students volunteering for class presentations may earn up to 20% of the course grade)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Ciechański
Prowadzący grup: Jerzy Ciechański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)