Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MA Seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-GPIR-D2DISE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MA Seminar
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -GPIR- DZIENNE 2 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Joanna Starzyk-Sulejewska

International Intergovernmental Organizations and International Institutions, Global Governance, The European Union, European Integration, the United Nations and the United Nations system, the external relations of the European Union, the European Union’s relations with international organizations and third countries, the Institutional Law of the European Union, Common Foreign and Security Policy of the European Union, Common Security and Defence Policy of the European Union, international political relations, asylum and immigration policy of the European Union, security of the external borders of the European Union, fight against human trafficking in the EU etc.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Heidrich
Prowadzący grup: Marko Babić, Jerzy Ciechański, Dorota Heidrich, Szymon Kardaś, Barbara Kratiuk, Renata Mieńkowska-Norkiene, Dmytro Skrynka, Rafał Ulatowski, Jakub Zajączkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Wykład - Brak protokołu
Pełny opis:

Prof. dr hab. Edward Haliżak

Foreign policy of the Middle East countries: Egipt, Saudi Arabia, Iran.

Foreign policy of Japan, Chine and Republic of Korea .

International Political Economy.

Asia - Pacyfic Region.

Dr hab. Jakub Zajączkowski

International Relations in Asia, India’s Foreign and Security Policy, India Economics, International Relations in the Asia-Pacific region, International Relations in the Indian Ocean Region, China in Global and Regional Economics and Politics European Union’s External Relations with Global South, EU-India Relations, EU-China Relations, Developing Countries in International Relations, security and economics in South and South-East Asia, Regionalism and Globalism in International Relations, regional economic integration in Africa, Asia and Latin America

Dr hab. Wiesław Lizak

Dr hab. Jerzy Ciechański

European Union,

European Union social policy

International protection of human rights, including social rights

Post-Cold War evolution of the international system

Foreign policy decisionmaking

Dr Bogusław Zaleski

ASIA IN INTERNATIONAL RELATIONS:

1. Asia after the II World War; Transformation processes.

2. Security dynamics in Asia.

3. Regional powers in politics of Asia; Theirs role and strategy in international politics.

4. EU - Asia relations.

5. Asia in global politics.

6. History and civilization of Asia.

7. Global Powers and Asia.

Dr Maciej Raś

Section of History and Theory of International Relations

Foreign and security policy of the post-Soviet states. Relations between Russia and the West. “Eastern Dimension” of Poland’s and the EU’s policy. Central-Eastern Europe in IR. International activity of subnational actors.

Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala

Dr Karina Jędrzejowska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)