Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D3MSG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest głównym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem międzynarodowych stosunków gospodarczych. Przedstawiana tematyka jest szczególnie istotna dla studentów studiów w ramach nauk społecznych, obrazująca współcześnie kluczowe zmiany zachodzące w gospodarce światowej.

Pełny opis:

Problematyka przedmiotu koncentruje się na następujących zagadnieniach:

1) Gospodarka światowa- ewolucja, przeobrażenia w strukturze i w systemie produkcji, podmioty i ich znaczenie

2) Główne teorie wymiany międzynarodowej- klasyczne, neoklasyczne, współczesne

3) Główne obszary wymiany międzynarodowej- przepływ usług, kapitału, wiedzy technicznej i siły roboczej

4) Kursy walutowe i polityka walutowa

5) Problematyka związana z funkcjonowaniem europejskiej unii gospodarczo-walutowej

6) Międzynarodowy rynek finansowy- jego segmenty i znaczenie

7) Główne organizacje międzynarodowe w MSG i ich rola

8) Zagraniczna polityka handlowa

9) WTO- geneza, rola, rundy negocjacyjne

10) Regionalne procesy integracji gospodarczej i ich znaczenie dla gospodarki światowej

Literatura:

1. A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (możliwe najnowsze wydanie)

2. J. Świerkocki, Zarys MSG, Warszawa 2004

3. red. E. Haliżak, Geoekonomia, Warszawa 2012

4. A. Kisiel- Łowczyc, Współczesna gospodarka światowa, Gdańsk 2003

5. J. Zabielski, Finanse międzynarodowe, Warszawa 2008

6. K. Kołodziejczyk, Unia gospodarczo-walutowa, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

Wiedza:

- rozpoznaje mechanizmy i instrumenty działania współczesnej gospodarki światowej

- rozumie podstawowe teorie i problemy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych

- zna zasady funkcjonowania różnych kursów walutowych, przepływu czynników produkcji

- zna działanie organizacji zajmujących się międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, finansowymi i handlowymi

- ma wszechstronną wiedzę z zakresu współczesnego handlu międzynarodowego

Umiejętności:

- rozpoznaje kluczowe problemy i istotę międzynarodowych stosunków gospodarczych,

- umie wyodrębniać główne zjawiska zachodzące w światowej gospodarce,

- umie zdefiniować interesy głównych uczestników gospodarki światowej,

Kompetencje:

- Student jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się tematyką handlu międzynarodowego, ma świadomość zachodzących zmian w gospodarce światowej

- potrafi przygotować i zanalizować wybrany przez siebie problem badawczy

- potrafi dokonać analizy zmian zachodzących w gospodarce światowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w połączonej formie testowej i opisowej

Praktyki zawodowe:

none

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.