Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Urzędnik UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D3UUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urzędnik UE
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami zatrudniania, obowiązkami oraz wymaganiami wobec kandydatów na urzędnika UE. Zajęcia służą zaznajomieniu z pracą w instytucjach europejskich od strony prawno-instytucjonalnej, jak również praktycznej. Wykłady przybliżają zasady etyczne, regulaminowe oraz podstawy prawne zatrudniania i pracy w instytucjach, organach i innych jednostkach organizacyjnych UE, dają wiedzę o interpretacji przepisów na podstawie orzecznictwa sądów europejskich, a także są poszerzone o udział zaproszonych gości – urzędników unijnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest jest zapoznanie studenta z zasadami zatrudniania, obowiązkami oraz wymaganiami wobec kandydatów na urzędnika UE. Ponadto wykłady dostarczają wiedzy na temat statusu formalno-prawnego oraz etyki pracy funkcjonariusza UE. Jednocześnie student zdobywa umiejętność analizy i interpretacji aktów prawnych i orzecznictwa sądów europejskich. Poznaje również zasady działania administracji unijnej, specyfikę pracy w poszczególny instytucjach unijnych, zdobywa wiedzę nt. obiegu dokumentów w instytucjach UE.

Zajęcia uwzględniają wymiar praktyczny, czemu służą spotkania z urzędnikami i pracownikami unijnymi oraz stażystami w instytucjach europejskich.

Literatura:

R. Grzeszczak, Proces europeizacji administracji krajowej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, „Rocznik Administracji Publicznej”, 2/2016, s. 272-290

D. Bąk (red.), Etos urzędnika, Warszawa 2007

O. Osica, R. Trzaskowski, Europejska Służba Działań Zewnętrznych, „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”, Numer specjalny 2 (3) / 2009

B. Przybylska-Maszner, Przewodniczący Rady Europejskiej – między strategią polityczną a rutyną pracy urzędnika, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 6/2012

E. Jurga-Wosik, Analiza porównawcza służby cywilnej w Polsce i w instytucjach Unii Europejskiej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 2/2008

M. Strzałkowska, Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, Toruń 2008

M. Witkowska, Znaczenie Polaków w instytucjach i organach Unii Europejskiej wraz z bilansem zatrudnienia. Refleksje po dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: M. WItkowska (red.), Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 2015, s. 97-149.

F. Jasiński , J. Miksa, Trybunał Unii Europejskiej do spraw Służby Cywilnej, „Wspólnoty Europejskie” 2005 | nr 2 (159), s. 4-8

J. Itrich-Drabarek, Ścieżki kariery urzędników Unii Europejskiej i Polski, „Przegląd Europejski” 2008 | nr 1, s. 40-53

M. Świstak, Good Governance jako nowy sposób działania Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, 2013

A. Wyrozumska, System ochrony prawnej, (w:) Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2004, s. 295

Z. Brodecki (red.), Europa urzędników, Warszawa 2009

Latoszek E., Proczek M., Specyfika biurokracji Unii Europejskiej, w: K. Zuba (red.), Biurokracja fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, Toruń 2007

Małecki M., Tomaszewski K., Status urzędnika Unii Europejskiej, Warszawa 2005

O. Bar, Organizacja służby publicznej Unii Europejskiej w świetle standardów współczesnej administracji, „Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego”, 2011 | nr 1, s. 119-134

J. Czaputowicz, „Służba cywilna w instytucjach Unii Europejskiej”, „Służba cywilna” nr 6, wiosna-lato 2003

J. Korczak, Europejskie prawo urzędnicze, [w]: J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009, s. 359-376

M. Dębicka, M. Dębicki, M. Dmochowski, „Prawo urzędnicze Unii Europejskiej”, Warszawa 2004

Adamczyk A., Barburska O., Milczarek D., Biurokracja unijna: klasa rządząca w Unii Europejskiej?, Studia Europejskie 1/2011, s. 63-77.

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:PL:PDF

Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej, https://www.ombudsman.europa.eu/pl/document/pl/3510

D. Długosz, „Neutralność polityczna służby cywilnej”, [w]: „Służba cywilna – wybrane zagadnienia”, Warszawa 2000

V. Giancarlo, „Le fonctionnaire européen – un essai d'introduction”, Bruxelles 2006

R. Herbut, „Administracja publiczna – modele, funkcje i struktura”, [w]: A. Ferens, I. Macek (red,), „Administracja i polityka. Wprowadzenie”, Wrocław 1999

P. Magnette P., „Le régime de l’Union européenne”, Paris 2003

C. Mik, „Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki”, Tom 1, Warszawa 2000

J.-L. Quermonne (red.), „L’Union européenne en quête d’institutions légitimes et efficaces (Rapport du groupe de réflexion sur la réforme de institutions européennes)“, Paris 1999

L. Sinkowska, „Status prawny członka korpusu służby cywilnej”, Toruń 2002

Materiały źródłowe:

Strona EPSO, Możliwości zatrudnienia, https://epso.europa.eu/job-opportunities_pl

Strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych, https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabor-do-instytucji-ue

Strona Komisji Europejskiej, Personel UE, https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/administration_pl

Strona Rady Europejskiej, https://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/president/

Strona Sekretariatu Generalnego Rady, https://www.consilium.europa.eu/pl/general-secretariat/

Strona ERPO, https://www.ombudsman.europa.eu/pl/areas-of-work

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Witkowska
Prowadzący grup: Angelika Gieraś, Marta Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Witkowska
Prowadzący grup: Angelika Gieraś, Marta Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.