Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przezorny zawsze ubezpieczony - o ubezpieczeniach w życiu codziennym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CW07-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przezorny zawsze ubezpieczony - o ubezpieczeniach w życiu codziennym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z podstawowymi systemami ubezpieczeń zarówno społecznych jak i gospodarczych w świetle regulacji prawnych i problemów pojawiających się w praktyce. Szczególna uwaga zostanie poświęcona takim zagadnieniom jak: charakterystyka ubezpieczenia zdrowotnego, charakterystyka ubezpieczeń społecznych i charakterystyka ubezpieczeń gospodarczych (majątkowych i ubezpieczeń na życie).

Pełny opis:

I. Istota ubezpieczenia

II. Podstawowe systemy ubezpieczeń (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia gospodarcze)

III. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne

1) Ogólne cechy ubezpieczenia zdrowotnego

2) Zakres podmiotowy ubezpieczenia zdrowotnego

3) Świadczenia w ubezpieczeniu zdrowotnym

4) Zalety i wady ubezpieczenia zdrowotnego

IV. Ubezpieczenia społeczne

1) Ogólne cechy ubezpieczeń społecznych

2) Rodzaje ubezpieczeń społecznych (chorobowe, rentowe, wypadkowe, emerytalne)

3) Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

4) Świadczenia w ubezpieczeniach społecznych

5) Zalety i wady ubezpieczeń społecznych

V. Ubezpieczenia gospodarcze

1) Ogólne cechy ubezpieczeń gospodarczych

1) Ubezpieczenia obowiązkowe i ubezpieczenia dobrowolne

2) Charakterystyka stosunku ubezpieczenia ubezpieczenia (strony umowy, świadczenia stron, obowiązki stron)

3) Wybrane rodzaje ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia mieszkaniowe, ubezpieczenia na życie, bancasurance)

Literatura:

M. Paszkowska, System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, Warszawa 2015

D. Ostrowska, P. Sowa, E. Waleris, Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie, Warszawa 2017

I. Jędrasik - Jankowska, Pojęcia i konstrukcja prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2020,

A. Wypych - Żywicka, System Prawa Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2020

G. Szyburska - Walczak, Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium, Warszawa 2019

E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz–Toruń 2006 ;

M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Art. 805-834 KC. Komentarz, Warszawa 2016

M. Szczepańska Ubezpieczenia na życie. Aspekty Prawne Warszawa 2008,

S. Byczko, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Zarys wykładu, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu zagadnień poruszanych na zajęciach student powinien znać podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych, społecznych i gospodarczych, orientować się w praktycznych zagadnieniach związanych z uprawnieniami ubezpieczonych w poszczególnych systemach, jak również być gotowym na zrozumienie zmian w ustawodawstwie, do których może dojść w przyszłości.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz stopnia opanowania materiału, a dla chętnych - także prac pisemnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szczepańska
Prowadzący grup: Magdalena Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład specjalizacyjny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szczepańska
Prowadzący grup: Magdalena Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład specjalizacyjny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)