Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1M015
Kod Erasmus / ISCED: 10.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium przeznaczone dla studentów V roku zdecydowanych na pisanie pracy magisterskiej w zakresie szeroko rozumianego prawa handlowego i cywilnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowa metodologia to analiza i dyskusja dotycząca wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Seminarium zawiera element metodologii pisania prac magisterskich.

Zajęcia będą się odbywały w sali - jednak możliwe będzie również uczestnictwo zdalne/kontakt online w przypadku studentów wyjeżdżających na ERASMUSA.

Na seminarium nie będzie referatów. Wyłącznie dyskusja dotycząca wskazanej problematyki.

Pełny opis:

Podstawowym celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy magisterskiej. Tematyka zajęć obejmuje zatem zarówno zagadnienia z zakresu metodologii pisania pracy naukowej, w szczególności wskazanie cech stylu naukowego, zasad sporządzania bibliografii i przypisów, jak również omówienie zasad pracy ze źródłami oraz zasad analizy poglądów wyrażonych w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym, niezbędnych dla wyciągnięcia samodzielnych wniosków prezentowanych następnie w pracy magisterskiej.

Podczas zajęć analizowane są także szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa handlowego, w szczególności te, które powiązane są z tematyką prac przygotowywanych przez studentów w zakresie ustalonym z prowadzącym zajęcia.

Literatura:

Wskazywana przez prowadzącą- zwykle artykuły z PPH albo rozdziały z książek.

Efekty uczenia się:

Oponowanie techniki pisania pracy magisterskiej. Nauka klarownej argumentacji i wywodów.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach. Napisnie pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wajda
Prowadzący grup: Aleksander Chłopecki, Marta Litwińska-Werner, Artur Nowacki, Dominika Wajda, Anna Zbiegień-Turzańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wajda
Prowadzący grup: Aleksander Chłopecki, Marta Litwińska-Werner, Artur Nowacki, Michał Romanowski, Dominika Wajda, Anna Zbiegień-Turzańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)