Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zatrudnienie w prawie prywatnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S175 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zatrudnienie w prawie prywatnym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo zatrudnienia
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo cywilne II cz. a 2200-1A156
Prawo cywilne: część ogólna i rzeczowa, dobra niematerialne 2200-1P012

Założenia (lista przedmiotów):

Prawo cywilne II cz. a 2200-1A156
Prawo cywilne: część ogólna i rzeczowa, dobra niematerialne 2200-1P012

Założenia (opisowo):

Od studenta chcącego uczestniczyć w zajęciach wymaga się zainteresowania prawnymi aspektami indywidualnego prawa pracy oraz tzw. prawem zatrudnienia.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi studentów, w jaki sposób przemiany zachodzące na rynku pracy (np. dążenie do elastyczności i skierowanie ku niestandardowym formom zatrudnienia) wpływają na prawne aspekty świadczenia pracy. Przedmiotem zajęć będzie przedstawienie innych niż stosunek pracy - prawnych podstaw świadczenia odpłatnej pracy. Omówione zostaną tzw. umowy o świadczenie pracy należące do reżimu prawa cywilnego, a także umowy z pogranicza prawa cywilnego i prawa pracy (np. umowa o pracę nakładczą).

Pełny opis:

W ramach przedmiotu, zrealizowane zostaną następujące zagadnienia tematyczne:

1. Cywilnoprawne umowy w zatrudnieniu:

a) umowa o dzieło

b) umowa agencyjna

c) umowa o pracę nakładczą

d) umowa zlecenia oraz umowa o świadczenie usług

2. Zatrudnienie w spółdzielczości.

3. Zatrudnienie menedżerów.

Podczas zajęć, wiedza teoretyczna będzie nieustannie przeplatana z aspektami praktycznymi.

Literatura:

1. M. Gersdorf, Pozapracownicze stosunki zatrudnienia w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, PiZS 11/2012

2. M. Gersdorf, Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013

3. M. Gersdorf, Umowa o pracę umowa zlecenia, umowa o dzieło, Warszawa 1993 r.

4. M. Gersdorf (red.), Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy, Warszawa 2012

5. J. Kruczalak-Jankowska, Umowy menedżerskie, Warszawa 2000

6. M. Gersdorf, Wynagrodzenie członków r.s.p. po zmianach w prawie spółdzielczym, PiZS 1996/4, 5

7. A. Musiała, Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa 2011

8. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 1/2019 (opracowania poświęcone aspektom zatrudnienia cywilnoprawnego)

9. M. Gersdorf, Rodzaje umów o zatrudnienie, 1994

10. M. Gersdorf, Zlecenie i agencja w nowych uregulowaniach prawnych, 1995

11. L. Florek, Ustawa i umowa w prawie pracy, 2010

12. B. Wagner, Zakres swobody umów w pracowniczym stosunku pracy

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student potrafi odróżnić formy zatrudnienia pracowniczego od niepracowniczego, a także wskazać na elementy wspólne tych form.

Metody i kryteria oceniania:

Testy z poszczególnych zagadnień tematycznych składają się na ocenę końcową. Pod uwagę brana jest również aktywność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.