Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PP-20 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje kompleksowe przedstawienie czterech kluczowych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi: planowania zasobów pracy niezbędnych dla organizacji w aspekcie ilościowo-jakościowym (kwalifikacyjnym), pozyskiwania kadr z zewnętrznego rynku pracy oraz planowania sukcesji wewnątrz organizacji, oceny efektywności i kompetencji zawodowych w procesie pracy oraz planowania i realizowania rozwoju pracowników.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje kompleksowe przedstawienie czterech kluczowych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi: planowania zasobów pracy niezbędnych dla organizacji w aspekcie ilościowo-jakościowym (kwalifikacyjnym), pozyskiwania kadr z zewnętrznego rynku pracy oraz planowania sukcesji wewnątrz organizacji, oceny efektywności i kompetencji zawodowych w procesie pracy oraz planowania i realizowania rozwoju pracowników. W zakresie planowania zasobów pracy zaprezentowana jest istota i znaczenie antycypowania pożądanej liczby i struktury personelu w różnym horyzoncie czasowym, scharakteryzowane zjawisko segmentacji wewnątrzzakładowego rynku pracy oraz zagadnienie kluczowych pracowników, przedstawione jest instrumentarium diagnozy potrzeb kadrowych i oceny stanu aktualnego zatrudnienia oraz omówiona potrzeba elastyczności zatrudnienia. W zakresie pozyskiwania personelu scharakteryzowane są źródła zewnętrzne i wewnętrzne doboru kadr, determinanty decyzji kadrowych w tym zakresie, podażowe ograniczenia wewnętrznego rynku vs. korzyści z planowania sukcesji personelu. W zakresie oceny efektywności omówione są rodzaje ocen i ich funkcje, znaczenie systemu oceniania oraz przedstawione praktyczne aspekty prowadzenia rozmowy oceniającej. Część poświęcona szkoleniom pracowników zawiera informacje dotyczące organizacji procesu szkolenia, roli wszystkich podmiotów procesu szkoleniowego oraz oceny efektywności szkoleń.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

a) wiedza

Absolwent posiada wiedzę na temat funkcji składających się na zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, ich znaczenia i konstrukcji. Poznaje instrumentarium ZZL od zaplanowania zatrudnienia przez zorganizowanie doboru pracownika, ocenę efektów jego pracy po zaplanowany i systematyczny rozwój zawodowy zgodny ze strategią organizacji i osobistymi zawodowymi aspiracjami pracownika.

b) umiejętności

Absolwent:

- potrafi określić zapotrzebowanie kadrowe w organizacji, przewidzieć konsekwencje braku planowania zatrudnienia,

- umie określić kompetencje pożądane na stanowisku z zastosowaniem różnych typów profili i modeli kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowego personelu,

- jest zdolny do skonstruowania systemu oceniania pracowników,

- jest wyposażony w umiejętność przygotowania się i poprowadzenia rozmowy oceniającej

z pracownikiem,

- potrafi rozpoznać potrzeby szkoleniowe na poziomie organizacji, stanowiska i pracownika,

- umie zastosować instrumenty oceny efektywności szkoleń.

c) kompetencje społeczne

Absolwent studiów jest przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich, które związane są z umiejętnością zastosowania kompetencji społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gersdorf, Łukasz Pisarczyk
Prowadzący grup: Joanna Górska, Elżbieta Łojko, Michał Raczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.