Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo podatkowe Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7A6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład prezentuje rolę podatków w międzynarodowym obrocie gospodarczym, ich potencjalnie negatywny wpływ na swobodę przepływu osób, towarów, usług i kapitału oraz wpisane w konstrukcję wskazanych podatków mechanizmy temu zapobiegające.

Pełny opis:

Kurs przedstawia założenia konstrukcji oraz zasady podatków wynikające z dorobku legislacyjnego i orzeczniczego Unii Europejskiej oraz stopnia wymaganej harmonizacji w państwach członkowskich. Dokonana zostanie ocena prawidłowości implementacji omawianych przepisów do polskiego systemu prawnego. Przedmiotem kursu są wyłącznie zagadnienia prawa materialnego.

1. Podstawy prawne harmonizacji podatków.

2. Pojęcie podatków bezpośrednich i pośrednich w prawie UE. Klasyfikacja.

3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Opodatkowanie w przypadku restrukturyzacji (fuzje, przejęcia, podziały, wnoszenie aktywów, wymiana udziałów).

4. CIT. Opodatkowanie podziału zysków w przypadku spółek zależnych i spółek dominujących.

5. CIT. Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych między spółkami powiązanymi.

6. CIT. Przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania (Dyrektywa ATAD).

7. Podatek od wartości dodanej (VAT). Zasady. Podmiot i przedmiot podatku.

8. VAT. Moment powstania obowiązku podatkowego. Miejsce opodatkowania czynności. Podstawa opodatkowania. Stawki. Zwolnienia.

9. VAT. Podatek naliczony. Korekty podatku naliczonego.

10. Podatek akcyzowy (Akcyza). Zasady.

11. Akcyza. Podmiot podatku i przedmiot podatku. Wyroby akcyzowe.

12. Akcyza. Procedura zawieszenia poboru. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.

13. Akcyza. Podstawa opodatkowania. Stawki. Zwolnienia.

14. Podatek od gromadzenia kapitału.

Literatura:

1. B. Brzeziński, M. Kalinowski (red.), Prawo podatkowe Unii Europejskiej, Gdańsk 2017.

2. R. Lipniewicz, Europejskie prawo podatkowe, Warszawa 2011.

3. H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

4. H.Litwińczuk (red.), Podatki bezpośrednie. Prawo polskie a prawo wspólnotowe, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009.

5. J.Martini (red.), Dyrektywa VAT 2006/112/WE, Unimex, Wrocław 2012

6. R. Namysłowski, D. Pokrop, Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. Komentarz, Warszawa 2012

7. P. Wattel, H. Vermuelen, O. Marres (red.), European Tax Law, vol. 7, Wolters Kluwer, Amsterdam 2018

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student wyjaśnia cele harmonizacji podatków, klasyfikuje konstrukcje podatkowe jako podatki pośrednie lub bezpośrednie, rozróżnia typy podatków, zna podstawowe zasady poszczególnych typów tych podatków, rozpoznaje elementy konstrukcji poszczególnych typów podatków (w zakresie regulowanym przez prawo UE)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Chowaniec
Prowadzący grup: Jakub Chowaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)