Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7B11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia z zakresu zasad finansowania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Odrębnie zostaną omówione finanse ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. W szczególności pogłębionej analizie zostanie poddany mechanizm finansowania ubezpieczenia emerytalnego.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia z zakresu zasad finansowania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Na wykładzie zostanie przedstawiona krótka charakterystyka ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Ze względu na to , że ubezpieczenie zdrowotne jest oparte na modelu ubezpieczeniowym, zostanie omówiona rola składki. Ponadto przedstawione zostanie uzupełniające finansowanie przez budżet świadczeń opieki zdrowotnej oraz zadania NFZ. W zakresie finansowania ubezpieczeń społecznych przedstawione zostaną następujące zagadnienia: konstrukcja finansowania systemu ubezpieczeń społecznych, metody finansowania systemów emerytalnych (repartycyjna i kapitałowa), charakterystyka składki (cechy, podział składki), formuły obliczania świadczeń oraz wpływ zasad ustalania wysokości świadczeń na finanse systemu ubezpieczeń społecznych, dodatkowo zostaną przedstawione zasady waloryzacji i instytucji emerytury minimalnej i ich wpływ na finanse systemu emerytalnego.

Literatura:

I. Jędrasik- Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2014,

II. Baka K., Machulak G., Pietraszewska-Macheta A., Sidorko A. , Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Warszawa 2010,

III. J. Rutecka, Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym, Warszawa 2012

IV. D. K. Rosati, Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, Warszawa 2009,

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szczepańska
Prowadzący grup: Magdalena Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szczepańska
Prowadzący grup: Magdalena Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)