Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa handlowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8K01a
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa handlowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Założenia (opisowo):

Nie dotyczy

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć będzie dotyczyła najważniejszych zagadnień prawa handlowego. Celem zajęć jest przedstawienie studentom zasad tworzenia i funkcjonowania spółek handlowych: spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej, spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Omawiane będą niektóre instytucje handlowe uregulowane w kodeksie cywilnym.

Pełny opis:

1. Prawo handlowe jako autonomiczna część prawa cywilnego. Historyczny rozwój prawa spółek. Ustawodawstwo handlowe. Pojęcie spółki w polskim systemie prawnym.

2. Klasyfikacja spółek. Spółka jawna jako podstawowy model spółek osobowych. Konstrukcja i zasady tworzenia i rejestracji spółki jawnej. Spółka jawna a spółka cywilna.

3. Spółka jawna: reprezentacja, prowadzenie spraw, odpowiedzialność za zobowiązania.

4. Likwidacja spółki jawnej.

5. Cel funkcjonowania spółki partnerskiej. Odpowiedzialność za zobowiązania i reprezentacja w spółce partnerskiej.

5. Spółka komandytowa. Typy wspólników i odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

6.Spółka komandytowo-akcyjna. Typy wspólników, organy spółki komandytowo-akcyjnej.

7. Prosta spółka akcyjna. Uzasadnienie wprowadzenia do KSH nowego typu spółki. Konstrukcja prostej spółki akcyjnej. Prawa i obowiązki akcjonariuszy.

8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: pojęcie organu, rodzaje organów, reprezentacja i prowadzenie spraw, nadzór, prawa i obowiązki udziałowców, pojęcie kapitału zakładowego i jego funkcje, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, zgromadzenie wspólników.

9. Spółka akcyjna: system organów, reprezentacja i prowadzenie spraw, nadzór, prawa i obowiązki akcjonariuszy, walne zgromadzenie, dematerializacja akcji, rejestr akcjonariuszy, rodzaje podwyższania i obniżenia kapitału zakładowego.

10. Transformacje spółek: łączenie, podział, przekształcanie spółek.

Literatura:

K. Bilewska, A. Chłopecki. Prawo handlowe, Wydawnictwo C.H.Beck (najnowsze wydanie podręcznika).

A. Kidyba, Prawo handlowe, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa (najnowsze wydanie podręcznika).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student: ma uzyskać wiedzę w zakresie najważniejszych instytucji prawa handlowego. Student ma wiedzę o zasadach tworzenia oraz funkcjonowania spółek osobowych i kapitałowych. Student potrafi analizować samodzielnie akty ustawodawstwa handlowego i cywilnego. Student potrafi wyciągnąć własne wnioski co do wykładni norm prawa handlowego.

Metody i kryteria oceniania:

Po ukończeniu przedmiotu student ma uzyskać podstawową wiedzę w zakresie najważniejszych instytucji prawa spółek handlowych. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie aktywności studenta podczas zajęć oraz przeprowadzonego egzaminu (może być w formie testu).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Turłukowski
Prowadzący grup: Jarosław Turłukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)