Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Public Law - classes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-FOR62
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Public Law - classes
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Erasmus+
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Introduction to basic concepts of public international law – the nature of this branch of law, its sources, subjects, and responsibility for breach of international norms.

Pełny opis:

1. Introduction to international law.

2. Sources of international law.

3. Treaty law.

4. International law and domestic law.

5. State as a subject of international law.

6. Territory.

7. Subjects of international law other than states. International organizations. United Nations.

8. Law of the sea.

9. Aviation and cosmic law.

10. Population in international law.

11. Diplomatic and consular law.

12. International responsibility.

13. Pacific settlement of international disputes. International Court of Justice.

14. Agression in international law.

15. Humanitarian law.

Literatura:

1. Shaw M.N.: International Law, 8’th ed., Cambridge 2017.

2.Brownlie I.: Public International Law, 6’th ed., Oxford 2003.

3. Buergenthal T., Murphy S.D.: Public International Law In a Nutschell, 4’th ed., St.Paul 2007.

4..Oppenheim L., International Law, Longmans 7th ed.

5. Denza E., Diplomatic Law. Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 3'rd ed., Oxford 2008.

6. Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, wyd. XVII, Warszawa 2017 – główny podręcznik zalecany studentom.

7. Kamiński T., Myszona – Kostrzewa K., pod redakcją S. Sawickiego: „Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach”, Wyd.2, Warszawa 2012.

8. W. Czapliński, A. Wyrozumska, „Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe”, Wyd.3, Warszawa, 2014

Efekty uczenia się:

Basic knowledge of international law. Ability to pass a final exam in international law.

Metody i kryteria oceniania:

Oral or written examination. Paper. Presence in classes.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kamiński
Prowadzący grup: Tomasz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kamiński
Prowadzący grup: Tomasz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)