Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Applied Macroeconomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-DS1AMA
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Applied Macroeconomics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku Data Science and Business Analytics
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

The aim of this 45-hours lecture is to present modern macroeconomic methods and models used both by researchers and analysts to understand and predict macroeconomic phenomena. Upon completion students will be able to use acquired tools to explain and interpret the workings of the macroeconomy at an advanced level.

The course is composed of three parts. The first part is devoted to static (intersectoral) general equilibrium analysis. The second part covers core growth facts and theories. The third part is devoted to analyzing and modeling business cycles phenomena.

Pełny opis:

Part I: Static General Equilibrium (15 h):

1. Two-sector Robinson Cruzoe model.

2. Multiple household types.

3. Taxes and transfers. Government sector. Investment in static models.

4. Endogenous labour supply. Wage setting and unemployment.

5. International trade. Armington aggregator.

Part II: Dynamic General Equilibrium: Growth (15 h):

1. Growth facts. Solow model.

2. Ramsey model.

3. Optimal taxation in the long run.

4. Endogenous growth.

5. Overlapping Generations.

Part III: Dynamic Stochastic General Equilibrium: Business Cycles (15 h):

1. Real Business Cycle model.

2. Unemployment over business cycle. Search & matching framework.

3. New Keynesian model.

4. Optimal monetary policy.

5. Financial Frictions.

Literatura:

Lecture notes

Efekty uczenia się:

KNOWLEDGE / WIEDZA

Students know how to the main macroeconomic models in the fields of static general equilibrium, economic growth and business cycles and their implications for economic policy.

SKILLS / UMIEJĘTNOŚCI

Upon completion of the course students will be able to:

• Formulate simple general equilibrium models

• Understand the logic behind macroeconomic statics and dynamics

• Understand processes behind economic growth and business cycles

• Evaluate the effects of changes in macroeconomic policy

K_W01, K_U03

Metody i kryteria oceniania:

Evaluation is based on the final exam (70%), as well as homework assignments (30%). The points from the exam and homework add up to the final grade.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Hagemejer, Mehmet Burak Turgut
Prowadzący grup: Jan Hagemejer, Mehmet Burak Turgut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Hagemejer, Mehmet Burak Turgut
Prowadzący grup: Jan Hagemejer, Mehmet Burak Turgut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)