Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Management Information Systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ENSM099A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Management Information Systems
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Information and computer systems are making an increasingly significant impact in our daily life; therefore, the main purpose of this seminar is to help students understand and acquire the basic theoretical knowledge and practical skills necessary to develop and evaluate management information systems and human-computer interaction based research models.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

In the first semester of the seminar, students will be asked to state the topic of the thesis, they will get to know the technique of working skills, they will do their own research, read the recommended literature and the one selected by themselves with the consultation of the instructor, they will present the topic of the thesis together with the preliminarily formulated questions concerning the research, they will decide on research methods essential in finding solutions to particular problems.

Master seminar thesis topics of interest for the seminar include, but are not limited to:

– Ethics, privacy & trust in Digital Technology Adoption

– Digital wellbeing and the responsibility and role of tech companies and/or government

– Digital health using wearable technology in Poland

– E-Government, citizen engagement, and crisis management

– Human-computer interaction and Multiverse

– Fintech innovation, financial industry, and Digital governance

Literatura: (tylko po angielsku)

The literature recommended for reading in the first semester of the seminar is individually proposed for each topic of the thesis.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

On successful completion of these, students should be able to:

1. equipped with the ability to critically appraise theories, methods, and evidence for understanding Human-computer interaction and management information systems.

2. make new research design, implementation, and evaluation of digital change.

3. support the translation of evidence into practice across disciplines and sectors.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Master's thesis and presentation of work in progress

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Umair Ashraf Rana
Prowadzący grup: Umair Ashraf Rana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)