Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Economic Geography

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ICU2IEG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Economic Geography
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla II roku International Economics
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

The course is devoted to explaining the patterns of international location of economic activity. Topics discussed include the formation of industrial and service clusters, regional versus national specialization in production, the role of metropolitan areas as the engines of innovation, economic growth and regional development, declining and emerging regions, economic activity of population, regional unemployment and regional wage determination, international labour and human capital mobility, the role of foreign direct investment in shaping the world patterns of specialization. The seminar is designed mainly for Master of Arts in International Economics Program, however, exchange students visiting the Department of Economics at Warsaw University are also welcome to participate. Polish students with good working knowledge of English from other specialization fields can enroll subject to instructor's approval. The assesment is based on the presentation and the final paper.

Pełny opis:

The course is divided into 3 parts. The first part shows the empirical data on regional development. The second part is devoted to the theoretical models. Finally, the third part shows the results of empirical research.

Part one:

1. Stylised facts on the international economic landscape.

2. Regional unemployment and economic activity.

3. Economic geography and international economics.

4. Factor endowments and regional specialization.

5. National and regional patterns of specialization.

6. Industrial and service clusters.

Part two:

7. The antecedents of economic geography: von Thunen model, Weber model, Isard model and Losch model.

8. Core periphery models by Myrdal, Hirschman and Perroux.

9. Core models of economic geography - the Krugman model..

10. Urban systems and growth.

11. Cities and trade policy

Part three:

12. Wage determination.

13. Multinational enterprise and FDI.

14. Determinants of international location of production.

15. Policy implications

Literatura:

Required Readings:

Baldwin R., Forslid R., Martin P., Ottaviano G.M., Nicoud F.R., Economic Geography and Public Policy, Princeton University Press, Princeton 2003.

Brakman S., Garretsen H., Marrewijk Ch. van, An Introduction to Geographical Economics: Trade, Location and Growth, Cambridge University Press, Cambridge 2001.

Recommended Readings:

Fujita M, Krugman P. Venables A., The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade, MIT Press, Cambridge M.A. 1999.

Fujita M., Thisse J-F., Economics of Agglomeration, Cambridge University Press. 2002.

Efekty uczenia się:

Students will become familiar with various theoretical and empirical modelling techniques currently used in the new economic geography. Upon the completion of the course students will be able to build their own theoretical models and conduct independent empirical research. The course will provide excellent preparation for writing an MA thesis in the field of international economic geography.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

The grading will be based on two in-class presentations and one final paper. The paper may be a critical literature review, or an original contribution to the literature. The seminar grade is based on the following formula: two presentations (20%), final paper (80%). Each paper is evaluated on the basis of:

o Clarity of exposition - 20%

o Academic writing quality - 30%

o Substantive quality - 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Rokicki
Prowadzący grup: Bartłomiej Rokicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Rokicki
Prowadzący grup: Bartłomiej Rokicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)