Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Theory of Economic Integration

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ICU2TEI
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Theory of Economic Integration
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla II roku International Economics do wyboru
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

The aim of this course is to equip students with a thorough, unbiased and critical understanding of the main economic issues that arise in the context of integration.

The course introduces students to, and develops their understanding of, economic integration in the world by presenting concepts, theory and empirical work. Focusing on the European Union and other PTAs (Preferential Trading Areas), it examines the economic processes, problems and policies of integration in the recent past, currently and in prospect.

The course is designed for students with a solid background in international economic theory.

The specific student learning outcomes and experiences are:

- to understand the development and workings of the EC/EU and other PTAs;

- to become familiar with the key literature on economic integration.

The course will be structured in six Sections. For each Section, links to internet-based resources will be added below as the academic year progresses.

Pełny opis:

----For technical reasons, this version of the syllabus is incomplete. For full syllabus refer to the Faculty website----

The course is designed for students with a solid background in international economic theory.

The specific student learning outcomes and experiences are:

- to understand the development and workings of the EC/EU and other PTAs;

- to become familiar with the key literature on economic integration.

Course outline:

1. Descriptive background (4 h)

What is economic integration

- Definition and significance

- The stages of economic integration

Preferential Trading Areas in world economy

- WTO rules

- Preferential Trade Agreements and the Multilateral Trade System

Basic Principles of EU & Institutions

- Post-War economic integration in Western Europe

- The decision-making institutions of the EU

- The budget of the EU

Main readings

Baldwin and Wyplosz: ch. 1-3

Dyker D. ch. 2, 3, 4

Hiritis T. ch. 1, 2, 4

McDonald F., Dearden S. ch.1, 4

Pelkmans ch. 1-4

2. Product-market integration in a neoclassical world (6h)

- Analysis of discriminatory liberalization

- Analysis of a free trade agreements

- Analysis of a custom union

- Empirical evidence

- Creation and diversion effects in empirical studies

- Estimated Effects of Trading Blocks

Main readings:

Baldwin, Wyplosz., ch. 5

Pelkmans ch. 5-6

3. Market Size and Scale Effects (4h)

"New Trade Theory": Increasing Returns and Imperfect Competition

- Monopoly, international duopoly, and the gains from trade through increasing competition

- Monopolistic competition and the gains from trade through increasing product variety

"New Economic Geography": Externalities and Agglomeration Economies

- The "core-periphery" model

- Welfare effects and multiple locations

- Empirical evidence on location patterns in the European Union

Terms of Trade Effects

Main readings

Baldwin Richard, Charles Wyplosz. ch. 6

Dierx A., Ilzkovitz F., Sekkat K. Ch. 3-5

Dyker ch.9

4. Microeconomics of Factor Market Integration (6h)

- Essential theory

- Single European Market

- Empirical studies

- The 1996 Review of the Single European Market programme

- Evidence of the effects of the SEM since 1996

Main readings

Baldwin Richard, Charles Wyplosz. 2004. ch. 7.4-5

Pelkmans ch. 6.6-7, 9-10

McDonald F., Dearden S. ch. 1

Dyker D. Ch. 5-6

Hitiris ch. 3

5. Macroeconomic issues (4h)

- European Macroeconomic cooperation

- Growth Effects

- Product market reforms and the macroeconomic performance

Main readings

Baldwin Richard, Charles Wyplosz. ch. 7.1-7.3

Dierx A., Ilzkovitz F., Sekkat K. ch. 6-8

Pelkmans ch. 16

Dyker ch.7

6. Monetary integration (6h)

- A Costs of a common currency

- Theory of Optimum Currency Areas

- Costs and benefits compared

- European Monetary System

- European Central Bank

- European Monetary Policy

Main readings

Baldwin & Wyplocz ch. 10, 12, 13, 14

Eijffinger & de Haan ch. 1-3

Artis and Nixson ch. 12

De Grauwe ch 1, 2, 3, 5, 7, 8

Pelkmans ch. 16, 17

Literatura:

The course does not follow a unique textbook, but it draws on the following titles:

- Baldwin, Richard and Wyplosz, Charles 2004 "The Economics of European Integration", McGraw-Hill (lecture slides http://hei.unige.ch/~baldwin/PapersBooks/BW/slides.htm)

- De Grauwe 2003 "Economics of Monetary Union" (5th ed) Oxford

- Dierx A., Ilzkovitz F., Sekkat K. (2005) "European Integration And The Functioning Of Product Markets" Edward Elgar

- Dyker D. 1999 "The European Economy", Longman

- Eijffinger & de Haan 2000 "European Monetary and Fiscal Policy", Oxford

- Hiritis T. 2003 "European Union Economics" Prentice Hall

- McDonald F., Dearden S. 2005 "European Economic Integration", Prentice Hall

- Pelkmans 2001 "European Integration" 2nd ed FT Prentice Hall

Recommended textbooks:

- Hansen, J.D. and Nielsen, J.U. 1997 "An Economic Analysis of the EU", 2nd edition, McGraw-Hill.

- Molle, Willem 2001 "The Economics of European Integration", 4th edition

Efekty uczenia się:

Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów zachodzących współcześnie w ramach integracji europejskiej S2A_U03

Student ma pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów towarzyszących procesom integracji gospodarczej S2A_W09

Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy procesów zachodzących w Unii Europejskiej S2A_U06

Student rozumie teorie z zakresu integracji S2A_U02

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych nt procesów integracji gospodarczej na świecie UE S2A_U10

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniem wykładu będzie egzamin ustny. Studenci na egzaminie będą dostawać 2 pytania otwarte. Dodatkowo studenci opracowują wybrany przez prowadzącego artykuł. Ocena będzie wystawiana wyłącznie na podstawie odpowiedzi w takcie egzaminu i pracy napisanej na podstawie artykułu.

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śledziewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)