Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-IiE3PRK Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Programowanie komputerowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Informatyka i Ekonometria
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Nauka podstaw programowania w C++. Programowanie strukturalne z elementami programowania obiektowego. Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu środowiska Code::Blocks.

Pełny opis:

1. Pisanie i uruchamianie programów w Code::Blocks. Obsługa terminala tekstowego, strumienie cin i cout. Używanie zmiennych, typy zmiennych.

2. Instrukcje sterujące: if, while, for, do.

3. Tablice, wzorzec vector.

4. Napisy w stylu C, klasa string.

5. Funkcje.

6. Proste algorytmy: znajdowanie największego elementu tablicy, wyliczanie sumy elementów tablicy, największy wspólny dzielnik dwóch liczb, wyszukiwanie wzorca w tekście.

7. Projektowanie i pisanie prostych programów. Podział programu na funkcje.

8. Typy złożone (struktury). Klasy. Tworzenie prostych klas.

Literatura:

J. Grębosz, Symfonia C++,

S. B. Lippman, Podstawy języka C++,

Efekty uczenia się:

Studenci:

1. Znają podstawowe konstrukcje programistyczne w C++.

2. Potrafią tworzyć proste funkcje w C++ o zadanej specyfikacji.

3. Potrafią przeanalizować kod programu i zrozumieć jego działanie.

4. Potrafią zaprojektować i tworzyć proste klasy,

5. Potrafią zastosować te umiejętności do tworzenia prostych programów komputerowych.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie kolokwium (20% punktów) i egzaminu (80% punktów).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.