Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczno-finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1FiRAEF Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczno-finansowa
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia- FIiR
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Znajomość elementów Sprawozdań finansowych przedsiębiorstw Wymagania formalne

Wymogi formalne stawiane absolwentom studiów pierwszego stopnia


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktyką analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, banków i zakładów ubezpieczeniowych. Podczas zajęć studenci dokonają analizy ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Wykład będzie prowadzony według następującego podziału:

1. Analiza sprawozdania finansowego przedsiebiorstwa:

a. Analiza bilansu

b. Analiza rachunku zysków i strat

c. Analiza przepływów środków pieniężnych

d. Analiza zmian w kapitale własnym

2. Analiza wskaźnikowa

3. Analiza rentowności na podstawie wybranych modeli

4. Analiza zysku i kosztów

5. Analiza ekonomiczno-finansowa banków

6. Analiza ekonomiczno-finansowa zakładów ubezpieczeniowych

Literatura:

M. Sierpińska, T. Jachna, „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych”, PWN, Warszawa, 2008

Ustawa o Rachunkowości

Efekty uczenia się:

Absolwent kursu powinien umieć przeprowadzić pełną analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, banku, zakładu ubezpieczeniowego.

KU05, KU06, KK01, KK03, KU04, KU03. KU02, KU01, KW03, KW02, KW01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie polega na przygotowaniu i prezentacji analizy ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiębiorstwa (w grupie max. 4 osób)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.