Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaawansowane programowanie komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2IEZPR Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane programowanie komputerowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe (obowiązkowe) do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (3*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów magisterskich drugiego stopnia - Informatyka i Ekonometria
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Nauka podstaw programowania w C++. Podstawowe konstrukcje programistyczne w C++, klasyczne algorytmy i struktury danych przy wykorzystaniu bibliotek standardowych C++. Programowanie przy użyciu Code::Blocks.

Pełny opis:

1. Podstawowe konstrukcje programistyczne: zmienne, typy, funkcje, instrukcje sterujące.

2. Obsługa terminala tekstowego. Strumienie cin i cout.

3. Tablice, wzorzec klas vector.

4. Proste algorytmy: znajdowanie największego elementu w tablicy, rozkład liczby na czynniki pierwsze, itp.

5. Napisy w stylu C, klasa string. Proste operacje na napisach i tekstach. Wyszukiwanie wzorca w tekście.

6. Rekursja.

7. Klasy.

8. Operacje na plikach, odczytywanie i zapisywanie danych do pliku.

9. Sortowanie – różne algorytmy. Porównanie złożoności.

10. Struktury danych: listy i drzewa. Klasy list, set i map.

11. Algorytmy przeszukiwania grafów.

12. Omówienie tematów prac zaliczeniowych.

Literatura:

Podstawy języka C++:

J. Grębosz, Symfonia C++,

S. B. Lippman, Podstawy języka C++,

T. L. Hansen, C++ zadania i odpowiedzi,

C++ dla zaawansowanych:

B. Stroustrup, Język C++,

Algorytmy i struktury danych:

P. Wróblewski, Algorytmy, struktury danych i techniki programowania.

Efekty uczenia się:

1. Znają podstawowe konstrukcje programistyczne w C++, tj. zmienne, funkcje, instrukcje sterujące, itp.

2. Znają podstawowe klasy z biblioteki standardowej C++ (vector, string, strumienie, kontenery, itp.).

3. Znają klasyczne algorytmy sortowania i wyszukiwania.

4. Znają podstawowe struktury danych.

5. Potrafią zastosować te umiejętności do tworzenia prostych programów komputerowych.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie kolokwium (20% punktów) i egzaminu (80% punktów). Ponadto należy napisać pracę zaliczeniową, która może zmienić ocenę końcową o nie więcej niż jeden stopień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ziemiański
Prowadzący grup: Krzysztof Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.