Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia informatyczne w ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP1NI Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Narzędzia informatyczne w ekonomii
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Ekonomiczny blok do wyboru dla I roku studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe dla I r. licencjackich : Ekonomia, specjalność: MSEMen
Przedmioty obowiązkowe dla I r. licencjackich Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program podstawowy
Przedmioty obowiązkowe dla I roku matematyki specjalności MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Algebra liniowa i Analiza matematyczna – zakres I semestru I roku studiów


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi technikami informatycznymi przydatnymi w codziennej pracy ekonomisty. W trakcie zajęć organizowanych w formie laboratoriów studenci nabywają umiejętność posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi (zaawansowany Excel, środowisko do analiz statystycznych R) oraz umiejętności dobierania odpowiedniego narzędzia analitycznego do rozwiązania typowego problemu z zakresu analizy ekonomicznej. Przed przystąpieniem do kursu wymagane jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu informatyki i matematyki (na poziomie pierwszego semestru pierwszego roku studiów zajęć z algebry liniowej i analizy matematycznej).

Pełny opis:

1) Wprowadzenie do wykonywania obliczeń ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych . Zapoznanie z programem Excel: sortowanie i filtrowanie danych, adresowanie względne i bezwzględne, tworzenie i używanie formuł obliczeniowych.

2) Tworzenie wykresów za pomocą programu Excel. Formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego.

3) Importowanie i eksportowanie danych pochodzących z różnych źródeł (pliki tekstowe, dane pochodzące z Internetu, dane z baz danych). Przygotowanie arkuszy do prezentacji i upubliczniania.

4) Zaawansowane funkcje Excela. Łączenie zbiorów danych, funkcje wyszukiwania w zbiorze, funkcje zliczania.

5) Analizowanie szeregów czasowych: analiza graficzna szeregu, obliczanie stóp wzrostu.

6) Indeksy jednopodstawowe i łańcuchowe. Konwersja indeksów.

7) Podstawowe operacje na macierzach, rozwiązywanie układów równań. Liczby pseudolosowe i symulacje w Excelu.

8) Wprowadzenie do środowiska R i edytora RStudio - środowisko natywne i zintegrowane środowisko programistyczne dla R, zarządzanie kodem, tworzenie skryptów i edytowanie kodu, wbudowane funkcje.

9) Typy danych i typy obiektów w R, tworzenie i zapisywanie wektorów, korzystanie z funkcji operujących na wektorach.

10) Operatory do generowania sekwencji wartości. Zapisywanie macierzy, korzystanie z funkcji operujących na macierzach.

11) Ramki danych - praca z danymi w postaci dwuwymiarowej tabeli, indeksowanie, wybieranie podzbiorów obserwacji oraz obliczanie podstawowych statystyk zmiennych.

12) Funkcje graficzne, generowanie wykresów funkcji w zadanym przedziale oraz edycja obszaru wykresu.

13) Przetwarzanie i analiza danych w R, import i eksport danych w różnych formatach, instalowanie pakietów przydatnych w analizie różnych typów danych.

14) Tworzenie i definiowanie funkcji w R, zagnieżdżanie funkcji, operatory warunkowe i testy logiczne.

Literatura:

Elementy systemów pomocy programów Excel i R

Mysior M., Arkusz kalkulacyjny Excel w praktyce, Bila 2014

Flanczewski S., Excel w biurze i nie tylko, Helion 2014

Biecek P., Przewodnik po pakiecie R, GiS 2017

Gągolewski M., Programowanie w języku R. Analiza danych, obliczenia, symulacje, PWN 2016

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił:

- Ocenić możliwość wykorzystania określonego schematu matematycznego do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu ekonomii i finansów;

- Dobrać narzędzie informatyczne (Excel, R) do praktycznego rozwiązania określonego problemu z wykorzystaniem wyselekcjonowanego schematu matematycznego i we właściwy sposób zapisać ten problem w wybranym narzędziu;

- Wykonać serię operacji w wybranym narzędziu informatycznym prowadzącą do uzyskania pożądanych wyników;

- Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników, zinterpretować ich sens i stworzyć raport z wykonanej analizy;

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

There will be two tests, one in the middle of the semester and second at the end of the semester.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Borcuch
Prowadzący grup: Artur Borcuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kuligowska
Prowadzący grup: Artur Borcuch, Karolina Kuligowska, Igor Rębas, Damian Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Rębas
Prowadzący grup: Igor Rębas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kuligowska
Prowadzący grup: Artur Borcuch, Karolina Kuligowska, Igor Rębas, Damian Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.