Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP1POWI Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. licencjackich : Ekonomia, specjalność: MSEMen
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program podstawowy
Punkty ECTS i inne: 0.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi ogólnymi aspektami prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach dotyczących praw własności intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie miał świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność tych zagadnień.

W roku akademickim 2020/21 w związku z sytuacją epidemiologiczną wykłady odbywają się zdalnie.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz zasygnalizować problematykę ochrony własności przemysłowej. Szczególna uwaga zostanie skupiona na ochronie prawnoautorskiej w kontekście studiowania na wyższej uczelni oraz pracy naukowo-badawczej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach dotyczących praw własności intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie miał świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność tych zagadnień.

Tematyka zajęć będzie obejmować następujące zagadnienia:

1) Krajowe źródła prawa ochrony własności intelektualnej

2) Ogólne pojęcia z tematyki praw własności intelektualnej - podział praw własności intelektualnej

3) Wybrane aspekty prawa własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe)

4) Podmiot, przedmiot i treść prawa autorskiego - osobiste i majątkowe prawa autorskie, idea praw pokrewnych, szczególne przepisy dot. programów komputerowych

5) Praktyczne aspekty funkcjonowania praw autorskich - zasady korzystania z cudzych utworów (np. kopiowanie książek, cytowanie), legalne wykorzystywanie wyników prac badawczych oraz baz danych, pojęcie plagiatu, ochrona własnych utworów - problematyka praw autorskich prac naukowych i dyplomowych.

6) Ochrona prawnoautorska w Internecie

W roku akademickim 2020/21 w związku z sytuacją epidemiologiczną wykłady odbywają się zdalnie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1191 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 798 ze zm.)

Literatura uzupełniająca:

1) Adamczak A., Dobosz E.,Gędłek M., Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien, UOTT UW, Warszawa 2009.

2) Domańska-Baer A., Co pracownik i student szkoły wyższej o ochronie własności przemysłowej wiedzieć powinien, UOTT UW, Warszawa 2009.

3) Łazewski M., Ochrona własności intelektualnej - podstawy, UOTT UW, Warszawa 2008

4) inna proponowane na zajęciach

Efekty uczenia się:

WIEDZA (S1A_W02; S1A_W03; S1A_W05; S1A_W07; S1A_W10)

1. Student ma wiedzę o źródłach prawa, ogólnych pojęciach i zagadnieniach z zakresu ochrony prawnej własności intelektualnej

2. Uczestnik zajęć w podstawowym i praktycznym zakresie zna zasady stosowania i konsekwencje ochrony praw autorskich (w szczególności w aspekcie funkcjonowania na wyższej uczelni) oraz elementów ochrony własności przemysłowej

UMIEJĘTNOŚCI (S1A_U01; S1A_U03; S1A_U05; S1A_U06; S1A_U07)

1. Student posiada umiejętność posługiwania się w życiu codziennym ogólnymi pojęciami dot. ochrony własności intelektualnej

2. Uczestnik zajęć umie w podstawowym zakresie zastosować przepisy ochrony praw autorskich, w szczególności dot. korzystania z utworów, w aspekcie studiów oraz pracy naukowo-badawczej, z uwzględnieniem specyfiki ochrony prawnoautorskiej w Internecie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (S1A_K01; S1A_K04; S1A_K06; S1A_K07)

1. Słuchacz ma ogólną świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność tych zagadnień.

2. Student dostrzega znaczenie ochrony własności intelektualnej w różnych aspektach funkcjonowania społeczeństwa.

3. Uczestnik zajęć ma świadomość swoich działań w stosunku do przedmiotu własności intelektualnej (w szczególności przedmiotu praw autorskich) oraz praw w stosunku do utworów własnego autorstwa.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenie przedmiotu:

1) Obecność na wykładzie

2) Pisemne zaliczenie w formie testu - zalicza

pow. 50% poprawnych odpowiedzi.

W roku akademickim 2020/21 w zależności od sytuacji epidemiologicznej test odbędzie się zdalnie lub w sali.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kopyt
Prowadzący grup: Mateusz Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kopyt
Prowadzący grup: Mateusz Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.