Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Relacyjne bazy danych i język SQL w Oracle

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SP-SQL-RBD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Relacyjne bazy danych i język SQL w Oracle
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle)...
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie bazy Oracle oraz nabycie praktycznej znajomości języka SQL oraz budowy zapytań. Zostanie poszerzona wiedza na temat baz danych w taki sposób, aby uczestnicy byli w pełni gotowi do wydajnego przetwarzania danych w języku SQL w praktyce.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

✓ Relacyjne bazy danych i język SQL

Wprowadzenie do relacyjnych baz danych, język SQL, instrukcje DML i DDL, rodzaje obiektów w bazach danych oraz typy danych w bazach danych. Zapoznanie się z programem SQL Developer.

✓ Tworzenie podstawowych zapytań

Słowa kluczowe, składnia poleceń, zastosowanie aliasów kolumn i tabel, operatory porównania i logiczne, grupowanie danych.

✓ Modyfikacja tabel

Dodawanie, usuwanie, aktualizowanie rekordów w bazie danych.

✓ Przydatne funkcje wbudowane

Funkcje znakowe, numeryczne, konwertujące, dat. Składowanie oraz przetwarzanie dat i czasu w bazie danych.

✓ Łączenie danych z wielu tabel

Sposoby łączenia tabel, rodzaje złączeń, operatory zbiorowe. Podzapytania jednowierszowe, wielowierszowe, skorelowane.

✓ Analiza danych

Wielowymiarowe grupowanie. Funkcje analityczne: funkcje klasyfikujące i rankingu.

Literatura:

Materiały przygotowywane przez wykładowcę i udostępniane uczestnikowi na platformie Moodle.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy rozumieją koncepcję relacyjnych baz danych oraz opanują podstawy języka SQL w stopniu pozwalającym na samodzielne wyciąganie danych z bazy. Umieją tworzyć podstawowe zapytania do baz danych Oracle, modyfikować tabele oraz używać wbudowane funkcje. Dzięki temu są w stanie pracować w bazach danych Oracle i tworzyć kwerendy w języku SQL. Uczestnicy poznali także najbardziej przydatne funkcje oraz konstrukcje wykorzystywane w bazie Oracle, służące m.in. do łączenia danych z wielu tabel, tworzenia podzapytań oraz analizy danych. Dzięki temu są w stanie tworzyć złożone zapytania SQL z wykorzystaniem warunków logicznych, grupować dane przy wykorzystaniu funkcji agregujących, jak i wykonywać analizy przy użyciu funkcji analitycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa wykonywana samodzielnie przez uczestnika po zakończeniu kursu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Bartosz Chmielak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Bartosz Chmielak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)