Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BUSINESS ENGLISH Poziom B2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-TEST-EN
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: BUSINESS ENGLISH Poziom B2
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program podstawowy
Przedmioty obowiązkowe dla I roku matematyki specjalności MSEM
Przedmioty obowiązkowe na WNE dla I r. lic. Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych
Przedmioty obowiązkowe na WNE dla I r. licencjackich : Ekonomia, specjalność: MSEMen
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Tematy do opracowania

1. Career and recruitment (education and career, CV,cover letter, job interview).

2. Company organisation and finance (sectors of industry, types of businesses, business models, management structure, business funding, financial documents and regulation).

3. Marketing and advertising ( social media marketing, the marketting mix, advertising techniques).

4. Management styles and skills (cultural stereotypes and management, business ethics, industrial relations).

Pełny opis:

Tematy do opracowania

1. Career and recruitment (education and career, CV,cover letter, job interview).

2. Company organisation and finance (sectors of industry, types of businesses, business models, management structure, business funding, financial documents and regulation).

3. Marketing and advertising ( social media marketing, the marketting mix, advertising techniques).

4. Management styles and skills (cultural stereotypes and management, business ethics, industrial relations).

Literatura:

The Business 2.0 B2 Upper Intermediate by John Allison and Jeremy Townend with Paul Emmerson

Efekty uczenia się:

Zaliczenie na ocenę, ostatni tydzień zajęć / pierwszy tydzień sesji egzaminacyjnej. Zaliczenie Business English B2 jest niezależne od zaliczeń lektoratów.

Metody i kryteria oceniania:

Format testu:

1. Luki leksykalne – otwarte (10 pkt), zamknięte (10 pkt)

2. Reading comprehension (10 pkt)

3. Łączenie definicji i terminu (10 pkt)

Krótkie pytania otwarte (10 pkt)

Progi ocen takie same jak dla poszczególnych zaliczeń zajęć, obowiązujące w SZJO.

60-70% ocena 3

71-76% ocena 3+

77-86% ocena 4

87-92% ocena 4+

92-98% ocena 5

99-100% ocena 5+

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Egzamin, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopij, Renata Maksymowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Kopij, Renata Maksymowicz, Iwona Mascarenhas Romualdo, Edyta Wysocka, Renata Zdunek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)