Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Innovations and international technology transfer

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW524
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Innovations and international technology transfer
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Intermediate micro- macro economics, international economics,

Skrócony opis:

The course is focused on the main issues in economics of innovation with regard to international technology diffusion and economic convergence in the knowledge-based economy. Firstly, various models of innovation are presented with emphasis on technology push and demand factors. Further, the course offers a comprehensive review of theories relating innovations to economic growth, trade and international capital flows, in particular FDI. Finally, issues of technology diffusion and international knowledge spillover are analysed in the context of economic convergence across countries.

Pełny opis:

1. Theories of innovation: neoclasssical, neoschumpeterian, evolutionary (3 hrs)

2. Models of innovation processes: supply-push and demand-pull (2 hrs)

3. Types of innovations and taxonomy (2 hrs)

4. Innovations and economic growth (3 hrs)

5. Innovations and international trade (3 hrs)

6. Innovations and foreign direct investment (3 hrs)

7. Technology gap theory (3 hrs)

8. International diffusion of knowledge and innovations (3 hrs)

9. Technological and economic convergence (3 hrs)

10. Technology transfer: catching up and comparative advantage (3 hrs)

11. Lisbon strategy and innovation policy for transition economies (2 hrs)

Literatura:

C. Antonelli, D. Foray, B.H. Hall, W.E. Steinmueller, New Frontiers in the Economics of Innovation and New Technology, Edward Elgar, Cheltenham 2006

D. Archibugi, J. Michie, eds., Technology, Globalisation and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1997

D. Archibugi, J. Michie, eds., Trade, Growth and Technical Change, Cambridge University Press, Cambridge 1998

D. Audretsch (red.), Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth, Edward Elgar, Cheltenham UK, Northanpton MA USA, 2006

M. Cimolo, G. Dosi, J.E. Stiglitz (red.), Industrial Policy and Development. The Political Economy of Capabilities Accumulation, Oxford University Press, Oxford 2009

G. Dosi et al., eds, Technical Change and Economic Theory, Pinter publishers, London 1988

G. Dosi et al., eds, The Economics of Technical Change and International Trade, Harvester Wheatsheaf, New York 1990

J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson, eds., The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford 2005

S. Gomulka, The Theory of Technological Change and Economic Growth, Routledge, London 1990 /Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1998/

G. Grossman, E. Helpman, Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge 1991

P. Hall, Innovation, Economics and Evolution, Harvester Wheatsheaf, New York 1994

M. Hirooka, Innovation Dynamism and Economic Growth. A Nonlinear Perspective, Edward Elgar, Cheltenham 2006

M. Hobday, Innovation in East Asia, Edward Elgar, Aldershot 1995

N. Kaldor, Causes of the Slow Rate of Growth of the United Kingdom, Cambridge University Press, Cambridge 1966

P. Krugman, Rethinking International Trade, MIT Press, Cambridge 1990

S. Kubielas, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego WUW, Warszawa 2009

K. Laursen, Trade, Specialisation, Technology and Economic Growth. Theory and Evidence from Advanced Countries, Edward Elgar, Cheltenham 2000

K. Piech, S. Radosevic (eds.), The Knowledge-Based Economy in Central and Eastern Europe, Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York 2006

S. Radosevic, International Technology Transfer and Catch-up in Economic Development, Edward Elgar, Cheltenham 1999

J. Schumpeter, The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge Mass., 1934.

J. Schmookler, Invention and Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge 1966

W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego WUW, Warszawa 2005

B. Verspagen, Uneven Growth between Interdependent Economies, UPM, Maastricht 1992

Efekty uczenia się:

Getting acquainted with the up-to-date research on the impact of innovations on growth and international trade and in particuliar on international technology transfer in the knowledge-based economy.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Grading based on delivered paper covering the selected topic of the course, and final test.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)