Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategic accounting

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW546
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategic accounting
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEMen
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Accounting

Skrócony opis:

1. Contemporary enterprises need holistic approach to the strategy implementation and the managers must use the qualitative and quantitative information to achieve goals of the organization. Accounting information must be relevant and enable the company to achieve strategic advantages. 2. This course provide knowledge about applying accounting to strategy and the advanced methods of strategic accounting are illustrated by numerous case studies. 3. Tools of strategic accounting. 4. The course is intended for M.A. students.

5. Assessment is based on group assignments (60%), and critical paper review (40%)

Pełny opis:

1. The Foundations of Strategic Accounting (2 hours)

Strategic accounting and the business enterprise, measuring business performance, opportunity cost, financial reporting, the principal agency (P-A) model of managerial behavior.

2. Strategic Management Accounting (2 hours)

Strategic decisions, corporate strategy, goals, operational strategies, benchmarking.

3, 4. Strategy Alternatives (4 hours)

Strategy: theories and models, new rules of competitions, industry analysis, stakeholders' analysis, cost leadership, resources management, value chain.

5. Product and Customer Profitability (2 hours)

Product profitability, customer profitability, revenue centres.

6, 7. Activity-Based Costing (4 hours)

Cost centres, cost allocation, transfer pricing, product costing, ABC management

8, 9. Accounting for Quality (4 hours)

Customer focus, quality control, target costing, kaizen costing, quality cost management.

10, 11. Control Systems and Strategy Implementation (4 hours)

Budgeting, measurement of divisional financial performance, variance analysis and budgetary control, the control of short-term working capital

12. Measuring and Interpreting Financial Performance (2 hours)

Interpreting financial reports, taxes, accounting and information systems.

13. Balanced Scorecard and Accounting Measures (2 hours)

Balanced performance measurement, implementation of the strategic goals in costs centres, functional strategies in different kind of the organizations, integration of internal controlling, creation of the strategic feedback, strategy maps.

14. Group assignment presentations

15. Group assignement presentations

Literatura:

Required readings:

Malcolm Smith, Performance measurement & management. A strategic approach to management accounting, SAGE Publications, London, 2005

Case studies handed in during the classes

Suggested readings:

Ch. S. Chapman, Controlling strategy. Management, Accounting and Performance Measurement, Oxford University Press, USA 2005

Efekty uczenia się:

Upon the course completion a student is able to recognise strategic perspective of accounting and implement many strategic tools to the functionning of contemporary enterprises This course provides knowledge about applying accounting to strategy and the advanced methods of strategic accounting are illustrated by numerous case studies.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

lecture and discussions

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Modzelewski
Prowadzący grup: Piotr Modzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)