Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy marketingu internetowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW826
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu internetowego
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty ścieżki Gospodarka cyfrowa
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEMen
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Bardzo przystępne i „na czasie” zajęcia dające konkretne narzędzia w zakresie marketingu internetowego ale też pozwalające na szersze spojrzenie na nowe zastosowania i zmiany jakie za sobą niesie rozwój technologii cyfrowych.

Pełny opis:

I część zajęć. Zrealizowanie kursu Fundamentals of digital marketing. Kurs przygotowany przez Google prowadzony jest w pełni online, dostępny przez stronę https://learndigital.withgoogle.com .

Kurs składa się z 26 modułów i kończy się z testem końcowym. W każdym module dostępne są materiały wideo oraz quiz sprawdzający wiedzę.

II cześć zajęć. Zapoznanie się z trendami marketingu internetowym na podstawie:

CMO Summit CEE 2021

https://www.youtube.com/watch?v=I8kXbJkKjo4

CMO Summit 2021

day 1 https://youtu.be/8yztSOwXehw

day 2 https://youtu.be/-q37HPo4sBg

Podczas ostatnich zajęć: dyskusja na temat wyzwań

Literatura:

Grzegorz Mazurek (2019) Transformacja cyfrowa - perspektywa marketingu PWN, Warszawa

Grzegorz Mazurek i inni(2018) E-marketing: planowanie, narzędzia, praktyka, Poltext

K. Śledziewska, R. Włoch (2020), Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, WUW.

Dodatkowe:

Bornet, Pascal., Barkin, Ian and Johen, Wirtz., INTELLIGENT AUTOMATION: Learn how to harness Artificial Intelligence to boost business & make our world more human, 2020.

Marr, Bernard., Artificial Intelligence in Practice: How 50 Successful Companies Used AI and Machine Learning to Solve Problems, Wiley, 2019.

Marr, Bernard., Tech Trends in Practice: The 25 Technologies that are Driving the 4th Industrial Revolution, Wiley, 2020.

Efekty uczenia się:

Studenci rozumieją główne pojęcia i koncepcje teoretyczne związane z gospodarką cyfrową; znają główne zastosowania marketingu internetowego.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność potwierdzona uzyskaniem certyfikatu i dyskusją na temat współczesnych wyzwań związanych z marketingiem internetowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śledziewska
Prowadzący grup: Katarzyna Śledziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)