Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelling Consumer Preferences for Environmental Goods

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW830
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modelling Consumer Preferences for Environmental Goods
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe dla Data Science
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 4 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This class will provide necessary tools to evaluate non-market goods

and to show explicitly the level of scarcity for environmental goods and

services as well as how costly can be their depredation. This course will

apply statistical and econometric techniques to estimate non-market

values which are the widely accepted means of measuring the

economic value of environmental and natural resources. Students will

learn to estimate demand function and willingness to pay (WTP) for

environmental goods and services. The statistical package used in this

tutorial is R.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Outline, organization and grading. Introduction: The nature of value

2. Demand and welfare theory

3. Methods of Environmental Valuation

4. Introduction to R

5. Classical Linear Regression Model

6. Revealed Preference Methods (RP) of Valuation

7. RP - Travel Cost Method

8. RP - Hedonic Property Prices Method and Hedonic Wages Model

9. Stated preference methods

10. Logit Model Introduction

11. Contingent Valuation

12. Models for multinomial choice.

13. Designing Choice Experiments

14. Analyzing data from Choice Experiments

15. Overview of other valuation methods.

Literatura: (tylko po angielsku)

There is no required textbook for this course; lecture notes and

supplementary material will be provided. However, for students who are

interested in Environmental Valuation field and want to study more

deeply some topics, I would recommend the following textbooks:

1. Champ, P. A, Boyle, K. J., Brown, T. C. (2017). A Primer on

Nonmarket Valuation (The Economics of Non-Market Goods

and Resources) 2nd ed. Springer; 2nd ed.

2. Haab, T., & McConnell, K. (2002). Valuing environmental and

natural resources: The econometrics of non-market valuation

(New horizons in environmental economics). Cheltenham, UK;

Northampton, MA: Edward Elgar.

3. Freeman III, M. A., The Measurement of Environmental and

Resource Values: Theory and Methods 3rd Edition. Routledge;

3rd edition.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Completing the course allows participants to familiarize with methods

and tools of microeconometrics – both theoretically and in practice. The

course provides a baseline for using the microeconometric analysis in

practice (building a model, estimation, interpretation of the results) and

self-teaching the many extensions in the context of environmental

economics problems.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Completing the course is based on homework assignments –

econometric analysis problems requiring applying the methods

introduced in class (50%) and a term paper (50%).

1. Completing the course is based on the results of home assignments

(50%) and a term paper (50%).

result = 0.5*(percentage term paper)+0.5*(percentage home assignments)

2. The final grade is calculated using the following formula:

according to the following grading scale:

result (%) grade

< 50-60) 3

< 60-70) 3.5

< 70-80) 4

< 80-90) 4.5

< 90-100) 5

< 100 5!

3. Home assignments consist of solving data analysis. Solutions are

verified and the most common mistakes are reviewed in class.

4. The term paper is an empirical application of topics learned

throughout the semester to value a natural resource. Each group

(maximum of 2 persons) will choose a suitable topic that can be

achieved. The paper must be written in English and in academic

style. It is important to properly establish the problem, the objective,

the contribution and demonstrate the ability to analyze and interpret

the results. Further instructions will be provided during the semester

about the term paper.

5. Attendance is not a requirement for completing the course.

6. All students are subject to the same exam schedule (final and

retake). There are no other possibilities to take the exam and

complete the course (unless by the Dean’s decision).

7. Missing any of the exams is equivalent of failing it (the ‘NK’ grade).

8. We enforce the department’s ‘Zero tolerance for cheating’ rules.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)