Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wizualizacja danych w Tableau

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW840 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Wizualizacja danych w Tableau
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 3 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty ścieżki Gospodarka cyfrowa
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci i studentki poznają techniki prezentowania danych w Tableau. Tableau jest programem do tworzenia interaktywnych wizualizacji, który jest szeroko wykorzystywany m.in. w Business Intelligence. Na zajęciach przedstawione zostaną zasady doboru informacji i adekwatnych wykresów w celu zrozumiałego i angażującego zaprezentowania danych i wniosków. Omówione zostaną także znaczenia kontekstu przedstawianych informacji i metody skupiania uwagi odbiorcy.

Kurs ma charakter wprowadzający i ma wyposażyć w podstawowe umiejętności wizualizacji danych i data storytellingu w Tableau.

Pełny opis:

Wizualizacja danych i budowanie data storytelling to jedne z kluczowych kompetencji na współczesnym rynku pracy. Podstawowym celem przedmiotu jest wyposażenie studentów i studentek w umiejętności i narzędzia służące do wyciągania wniosków z zróżnicowanych zbiorów danych oraz do ich prezentacji. Docelowo, uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się jak sprawić, by przekazywane informacje niosły wartość, były dopasowane do potrzeb odbiorcy i zostały zaprezentowane w sposób przejrzysty, zrozumiały, a także angażujący. Narzędziem wykorzystywanym w ramach kursu jest Tableau - program do tworzenia interaktywnych wizualizacji wykorzystywany m.in. w Business Intelligence.

Plan zajęć:

1. Źródła danych i łączenie baz.

2. Projektowanie wykresów i infografik. Dobór rodzaju wykresu. Błędy w przekazywaniu informacji.

3. Zasady projektowania prezentacji. Najlepsze praktyki, najczęstsze błędy.

4. Ćwiczenia praktyczne w programie Tableau:

● Przygotowanie danych do pracy w programie.

● Tworzenie podstawowych tabel, wykresów i diagramów.

● Formatowanie tabel, wykresów i diagramów.

● Sortowanie, filtrowanie, tworzenie grup, tworzenie zbiorów, dodawanie parametrów.

● Tworzenie interaktywnych tabel, wykresów i diagramów.

● Tworzenie i formatowanie interaktywnych Dashboardów.

● Tworzenie i formatowanie interaktywnych Stories.

5. Praca nad projektem końcowym.

Literatura:

Zajęcia opierać się będą na materiałach przygotowanych przez prowadzącego i źródłach internetowych.

Literatura obowiązkowa:

Nussbaumer Knaflic C. (2015). Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals. Wiley

Efekty uczenia się:

WIEDZA

● Student zna popularne zastosowania technik wizualizacji w różnych obszarach badawczych

● Student zna podstawowe sposoby pobierania danych

● Student zna najważniejsze techniki prezentacji danych i budowania data storytelling

UMIEJĘTNOŚCI

● Student potrafi zebrać dane z różnych źródeł

● Student potrafi stworzyć i zarządzać bazą danych

● Student umie przeprowadzić prostą analizę danych

● Student umie sprawnie wizualizować dane z wykorzystaniem dobrych praktyk prezentacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

● Student uczy się pracy projektowej

WYMAGANIA WSTĘPNE:

● Brak

Metody i kryteria oceniania:

Kurs ma charakter wprowadzający i ma wyposażyć w podstawowe umiejętności wizualizacji danych i data storytellingu w Tableau.

Uczestnicy i uczestniczki otrzymają zestaw hipotetycznych wymagań. Zadaniem na zaliczenie na ocenę będzie opracowanie zawartości merytorycznej oraz projektu opowieści (Story) w Tableau odpowiadających otrzymanym wymaganiom

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Satia Rożynek, Katarzyna Śledziewska
Prowadzący grup: Satia Rożynek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.