Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Methods of duration data analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW844 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Methods of duration data analysis
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe dla Data Science
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs wprowadzi dwie metody analizy danych wzdłużnych: analizę sekwencji i analizę historii zdarzeń (analizę przeżycia). Metody te są powszechnie wykorzystywane w demografii, epidemiologii lub ekonomii (np. ekonomii rynku pracy czy ocenie ryzyka) i pozwalają na udzielenie odpowiedzi na takie pytania jak: jak rozwijają się kariery zawodowe kobiet i mężczyzn w cyklu życia, jakie czynniki determinują ryzyko utraty pracy czy bankructwa firmy oraz jakie są determinanty momentu urodzenia pierwszego dziecka. Kurs będzie się składał z wykładów i laboratoriów komputerowych, w czasie których studenci nauczą się jak przygotować dane, przeprowadzić proste analizy opisowe na danych wzdłużnych oraz oszacować modele hazardu w Stacie. Na zakończenie kursu, studenci będą mieli za zadanie przygotować mini-projekt.

Pełny opis:

Kurs wprowadzi dwie metody analizy danych wzdłużnych: analizę sekwencji i analizę historii zdarzeń (analizę przeżycia). Metody te są powszechnie wykorzystywane w demografii, epidemiologii lub ekonomii (np. ekonomii rynku pracy czy ocenie ryzyka) i pozwalają na udzielenie odpowiedzi na takie pytania jak: jak rozwijają się kariery zawodowe kobiet i mężczyzn w cyklu życia, jakie czynniki determinują ryzyko utraty pracy czy bankructwa firmy oraz jakie są determinanty momentu urodzenia pierwszego dziecka. Kurs będzie się składał z wykładów i laboratoriów komputerowych, w czasie których studenci nauczą się jak przygotować dane, przeprowadzić proste analizy opisowe na danych wzdłużnych oraz oszacować modele hazardu w Stacie. Na zakończenie kursu, studenci będą mieli za zadanie przygotować mini-projekt z wykorzystaniem mikrodanych. Kurs obejmie następujące tematy:

1. Co to są dane wzdłużne oraz analiza danych wzdłużnych? Przykłady wykorzystania w demografii i ekonomii

2. Analiza sekwencji: ogólna idea, wizualizacja sekwencji, ocena podobieństw i różnic między sekwencjami, grupowanie sekwencji, interpretacja wyników, zastosowania praktyczne, wprowadzenie do analizy sekwencji w Stacie

3. Wstęp do analizy historii zdarzeń:

4. Modele analizy historii zdarzeń: wykładnicze i przedziałami stałe, parametryczne, model Coxa

5. Specyfikacja modeli hazardu, zmienne zmienne w czasie, interakcje, analiza antycypacyjna, diagnostyka

6. Analiza historii zdarzeń z czasem dyskretnym i ciągłym

7. Ćwiczenia praktyczne: programowanie w Stacie, przygotowanie danych, modelowanie, diagnostyka, prezentacja wyników modeli, interpretacja.

Literatura:

Blossfeld, H-P., Rohwer, G.,Schneider, T. 2019. Event History Analysis With Stata. 2nd Edition. Routledge

Mills, M. 2011. Introducing Survival and Event History Analysis 1st Edition. SAGE Publications

Box-Steffensmeier, J.M., Bradford, J.S., 2004,

Event History Modeling: A Guide for Social Scientists. Cambdridge University Press

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student powinien być w stanie:

• Sformułować pytania badawcze, na które będzie mógł udzielić odpowiedzi z wykorzystaniem nauczanych metod

• Wybrać odpowiednią metodę analiz, aby odpowiedzieć na postawione pytanie badawcze

• Przygotować dane do analiz

• Znać podstawowe komendy w Stacie niezbędne do przeprowadzenia analizy historii zdarzeń i analizy sekwencji

• Oszacować modele historii zdarzeń

• Zinterpretować wyniki i zaprezentować je

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będą następujące umiejętności:

• Umiejętność przygotowania danych

• Umiejętność doboru odpowiedniej metody analizy danych i jej zaaplikowanie w Stacie

• Umiejętność interpretacji uzyskanych wyników i udzielenia odpowiedzi na pytania

• Umiejętność prezentacji uzyskanych wyników

• Ogólne zrozumienie metod nauczanych w czasie kursu i ich zastosowania

Studenci będą mieli za zadanie przygotować mini-projekt z wykorzystaniem danych przygotowanych przez wykładowców i zaprezentowanie uzyskanych wyników. Ich zadaniem będzie przygotowanie danych i przeprowadzenie analiz na danych z wykorzystaniem poznanych metod w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Studenci będą mogli także przygotować mini-projekt z wykorzystaniem własnych danych (np. do pracy magisterskiej).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matysiak
Prowadzący grup: Ewa Cukrowska-Torzewska, Anna Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.