Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Raportowanie z baz danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU1INF02
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Raportowanie z baz danych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Moduły informatyczne I rok studia zaoczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie uczestników zajęć z podstawami języka SQL (Structured Query Language), który jest najbardziej znanym językiem zapytań, zaimplementowanym w praktycznie wszystkich istniejących na rynku systemach relacyjnych baz danych. Ćwiczenia będą się odbywały w oparciu o przykładową bazę danych w Accessie.

Pełny opis:

1. Podstawowe elementy polecenia SELECT

2. Wybór warunkowy i filtrowanie danych

3. Sortowanie pobranych danych

4. Operatory relacyjne

5. Użycie operatora IN oraz BETWEEN

6. DISTINCT i eliminowanie duplikatów

7. Dokonywanie połączenia, łączenie tabel

8. Funkcje agregacyjne służące do grupowego analizowania danych

9. Grupowanie danych i jego wykorzystanie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ben Forta, Poznaj SQL w 10 minut, Intersoftland, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca:

Adam Majczak, SQL od podstaw, wyd. I, Translator s.c., Warszawa 2001

Michael J. Hernandez, Zapytania SQL dla zwykłych śmiertelników: praktyka obróbki danych w języku SQL, Mikom, Warszawa 2001

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

After the course the student is able to:

- present knowledge of database management,

- analyze patterns of relational databases,

- create and modify the structure of queries to database,

- integrate queries into coherent analytical queries,

- assess the correctness of the queries,

- interpret the databases queries.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

In order to complete courses, students will send their solving results through e-learning platform. The correct solution allows to pass the course. Participants who wish to obtain a higher grade can take the assessment test, its date will be determined at the end of the course. The test will be held at the Faculty of Economic Sciences at the computers on the base of conducted activities.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jeruzalski
Prowadzący grup: Tomasz Jeruzalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)